JavaScript

6 października 2015

Animacje w jQuery

Kategoria: JavaScript

Program pokazuje bardzo efektowne i proste do napisania animacje z biblioteki jQuery

Czytaj dalej »

Czat z wykorzystaniem technologii jQuery.
Czytaj dalej »

18 września 2015

Ajax (jQuery)

Kategoria: JavaScript, PHP

Program dynamicznie zmienia część strony w oparciu o dane odczytane z pliku .php na serwerze
Czytaj dalej »

Oprócz poniższego kodu potrzebne również będą dwa obrazki:
typ.jpg – obrazek naszej postaci
tlo.jpg – obrazek tła

Oba umieszczamy w tym samym folderze co nasz index.html.
Czytaj dalej »

Program operuje na kwadratowej tablicy grając w kółko i krzyżyk.

Czytaj dalej »

Tablice to zmienne służące do przechowywania większej ilości danych czyt. innych zmiennych. Używanie ich jest o tyle wygodniejsze, że nie musimy definiować X zmiennych a dodatkowo otrzymujemy parę użytecznych funkcji do zarządzania naszymi danymi.

Poniższy skrypt tworzy tablicę ze zmiennymi liczbowymi podanymi przez nas w formularzu, zapisując je w kolejności odwrotnej do podanej.
Następnie wyświetla wpisane przez nas liczby w tabeli html.
Czytaj dalej »

WSTĘP

Skrypt tworzący generator liczb losowych w formie prostej strony www.
Do wykonywania obliczeń wykorzystuje zarówno JS jak i PHP.

INDEX.PHP

Kod odpowiedzialny za działanie naszego generatora.
Każda z kolumn spełniających określone działanie opisana jest poniżej.

Czytaj dalej »

Stworzenie animowanego banneru który będzie przemieszczał się po naszym ekranie w różnych kierunkach wcale nie jest rzeczą trudną do zrobienia. Do wykonania naszego zadania wystarczy nam 1 plik html w którym umieścimy nasz obraz oraz kod javascript, który będzie odpowiadał za poruszanie nim.

Czytaj dalej »

Animacja warstwy DIV poprzez manipulację stylem CSS dla tej warstwy.
Czytaj dalej »

Przykład na dynamiczną zmianę kodu HTML. Pusta warstwa DIV staje się niepusta po użyciu .innerHTML w JavaScript. Zwróć uwagę, że warstwa DIV musi mieć tą samą nazwę „warstwa” co argument funkcji getElementById (‚warstwa’).

Czytaj dalej »