Program zamienia liczby całkowite z systemu dziesiętnego na binarny (autor: Kamil Kucharski)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char** argv)
{
  int liczba, i=0, reszta[100]; //maksymalnie 100 cyfr wyniku

  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;
  cout << "W systemie dwojkowym to: ";
 
  while(liczba>0)
  {
     reszta[i++] = liczba % 2; //sprawdzamy resztę z dzielenia liczby przez dwa
     liczba /= 2; //dzielimy liczbę przez dwa, by poszukać kolejnej cyfry binarnej
  }

  i--; //jesteśmy na kolejnej "pustej" cyfrze, wracamy do ostatniej niepustej

  while(i>=0) //wypisanie reszty od końca
    cout << reszta[i--];

  return 0;
}

Ten sam program w JavaScript (autor: Kacper Solecki)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<html>
    <body>
        <input type="text" id="wpisz">
        <button onclick="klik()">OK</button>
        <div id="xd"></div>

        <script>
            function klik()
            {
               var zczyt =  parseInt(document.getElementById("wpisz").value);
               var reszta = [];
               var i=0;
                       
               while(zczyt>0)
                {    
                    reszta.push( zczyt % 2); //kolejna cyfra binarna
                    i++;
                    zczyt = Math.floor(zczyt / 2);    
                }
                i--;

                while(i>=0) //wypisz resztę od końca
                        document.getElementById("xd").innerHTML += reszta[i--];
            }
        </script>
    </body>
</html>