Program wczytuje 10 liczb z przedziału 0-10, po czym sortuje je metodą kubełkową. Po sortowaniu wyświetla tablicę zliczonych liczb a następnie wypisuje uporządkowane liczby.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
//by Michuu^^
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    int t[11]; //dane wejsciowe
    cout<<"Podaj liczby z przedzialu 0-10."<<endl;

    //zapelnienie tablicy t[i] danymi
    for (int i=0; i<=10; i++)
    {
        cout<<"Podaj liczbe nr "<<i<<": ";
        cin>>t[i];
        }

    cout<<"Tablica zostala zapelniona.."<<endl<<endl;

    int l[11]; //licznik

    //zerowanie tablicy
    for (int i=0; i<=10; i++)
        l[i]=0;

    //podliczenie wynikow
    for (int i=0; i<=10; i++)
        l[t[i]]++;

    //wyswietlenie tablicy liczb
    for (int i=0; i<=10; i++)
        cout<<"l["<<i<<"] = "<<l[i]<<endl;

    //wyswietlenie uporzadkowanych wynikow
    for (int i=0; i<=10; i++)
    {
        if (l[i]>0)
           for (int j=1; j<=l[i]; j++)
               cout<<i<<", ";
            }

    system("pause");
    return 0;
}
C