Program wyświetla liczby pierwsze z określonego zakresu 0-’n’.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
//by Niko
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n,i,j;
    cout<<"Podaj liczbe n: ";
    cin>>n;

    int tab[n+1];
    cout<<"Stwrzyles tablice o wielkosci "<<n<<" elementow."<<endl<<endl;    

    for (i=0;i<=n;i++)     //zerowanie tablicy, nadanie wartosci
        tab[i]=0;

    for (i=2;i<=n/2;i++)
    {
                for (j=i+i;j<=n;j+=i)   //wykreslanie liczb, które nie są liczb. pierwszymi
                tab[j]=1;
                }

    cout<<"Tablica przeskanowana..."<<endl<<endl;  

    for (i=1;i<=n;i++)     //wypisanie liczb pierwszych
    if(tab[i]==0)
    cout<<i<<", ";
    cout<<endl;

    system("pause");
    return 0;
}
C