1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//Napisz program, który dla danej liczby n obliczy ile jej bitów jest równe 1.

int main(int argc, char *argv[])
{  
        printf ("Podaj n: ");
        unsigned int n;
        scanf ("%d",&n);
        int zlicz = 0;
        while (n>0)
                {
                        if (n%2 == 1)
                                {
                                        zlicz++;
                                }
                        n=n/2;  
                }
        unsigned wyj;
        wyj=zlicz;
        printf ("\n%d\n\n",wyj);
        system("PAUSE");
        return 0;
}
C