1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//Napisz program, który dla danej liczby n sprawdzi wartość jej k-tego bitu.
//Bity numerowane są od najmniej znaczącego, od zera.

int main(int argc, char *argv[])
{    
        printf ("Podaj n: ");
        unsigned int n;
        scanf ("%d",&n);
        printf ("Podaj k: ");
        unsigned int k;
        scanf ("%d",&k);
        unsigned int pom;
        pom=1<<k;
        pom=n&pom;
        unsigned wyj;
        wyj=pom>>k;
        printf ("\n%d\n\n",wyj);
        system("PAUSE");       
        return 0;
}
C