Program animuje jeden obrazek na tle drugiego w formie banera.

Autor Marcel M.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.net.URL;

public class baner extends Applet implements Runnable   // nazwa Hello   extends- rodzaj (aplet czyli do internetu)
{
     //Zmienne dla całej klasy:
    int x,x1,x2,y,y1,y2,kierunek_x,kierunek_x1,kierunek_x2;
    Graphics bufferGraphics;
    Image offscreen;
    Image img, img2;
    Thread runner = null;
       
   //METODY - funkcje obsługi klasy
public void init()
        {// przy starcie

                offscreen = createImage(600,200);
                bufferGraphics = offscreen.getGraphics();
                resize (600,200);
                x=0;
                x1=0;
                x2=450;
                y=150;
                y1=0;
                y2=0;
                kierunek_x = kierunek_x1 = 8;
                kierunek_x2 = -8;
                try{   //probujemy pobrac obrazek z tej samej lokalizacji http, ktora podalismy w HTML jako codebase="..."
                   img=getImage(getCodeBase(),"BAN.jpg");
                }
                catch (Exception e){}

                try{   //probujemy pobrac obrazek z tej samej lokalizacji http, ktora podalismy w HTML jako codebase="..."
                   img2=getImage(getCodeBase(),"ER.jpg");
                }
                catch (Exception e){}
               
                start();
}


public void paint(Graphics g)
{// przy odśw ekranu
                bufferGraphics.clearRect(0,0,600,200);
                bufferGraphics.drawImage(img,x1,y1,this);
                bufferGraphics.drawImage(img2,x2,y2,this);
                bufferGraphics.drawString("Zrobimy ci baner!!!",x,y);
g.drawImage(offscreen,0,0,this);
}
       
public void run ()              //sekcja/funkcja ruchu
{
        while(true)
         {
            try
                {
                   Thread.sleep(50); //zatrzymanie/pauza
                }
             catch (Exception e){}
         
          x += kierunek_x;
          if(x>=500 || x<=0) kierunek_x *= -1;

          x1 += kierunek_x1;
          if(x1>=150 || x1<=0) kierunek_x1 *= -1;

          x2 += kierunek_x2;
          if(x2>=450 || x2<=300) kierunek_x2 *= -1;
        repaint();
        }
       
 }
       
public void start()
{
    if ( runner == null ) {
        runner = new Thread( this );
        runner.start();
    }
 }
       
       
public void stop()
{
     if ( runner != null && runner.isAlive() )
         runner.stop();
    runner = null;
 }
}