Metronom v3

Metronom w trybie tekstowym z następującymi funkcjami:

a) beep:

– zwykły

– na „i” (synkopy)

– swing

b) wav:

– zwykły

– na „i” (synkopy)

– swing

 

Aby skompilować kod, należy dodać linijkę:

-lwinmm

w Narzędzia > Opcje kompilatora > Dodaj te polecenia do wiersza poleceń kompilatora

Do pobrania wszystkie pliki (pliki dźwiękowe .wav, kod programu oraz już skompilowany program .exe):

http://fx-team.fulara.com/pliki/Metronomv3.rar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
#include <iostream>
#include <windows.h> //_beep i Sleep
#include <conio.h> //getch(); i kbhit();
#include <direct.h> //ścieżka

#define SND_FILENAME 0x20000
#define SND_LOOP 8
#define SND_ASYNC 1

using namespace std;


////MENU PROGRAMU///////////////////////////////////////
void menu()
{
    cout<<"..::MENU::..\n\n"
   
    <<"BEEP:\n"
    <<"1. Metronom\n"
    <<"2. Metronom na 'i'\n"
    <<"3. Metronom ze swingiem\n"
    <<"\nWAV:\n"
    <<"4. Metronom\n"
    <<"5. Metronom na 'i'\n"
    <<"6. Metronom ze swingiem\n\n"
    <<"Q. Wyjdz z programu\n\n";
    }


////METRONOM ZWYKLY/////////////////////////////////////
void metronom(int a, int b)
{
    int q=0;
    int t,m,c;
      while(q!='q')
 {
                 
 cout<<"Podaj tempo (BPM): ";
 cin>>t;        
 
 cout<<"Podaj metrum (x/4): ";
 cin>>m;  
 
 cout<<"Aby zresetowac ustawienia, nacisnij dowolny klawisz."<<endl;
 cout<<"Aby zakonczyc program, nacisnij klawisz 'Q'.\n"<<endl;

 c=60000/t/10;      //dlugosc beepa
       
 int stoper;
 stoper=0;          // licznik
 
do
{  
     Beep(stoper%m==0? b : a ,c);   //akcent na raz    
     Sleep(60000/t-c);
     stoper++;
     
     if (kbhit())  //sprawdza czy jest wcisniety jakis klawisz
     {
                   q=getch();  //pobieranie wcisnietego klawisza (nie trzeba naciskac enter po wpisaniu wartosci)
                   break;
                   }
     }
     
     while(!kbhit());
     
system("cls");  //czyszczenie ekranu
menu();
}
}


////METRONOM NA 'I'//////////////////////////////////////////////
void synkopy(int a, int b)
{
    int q=0;
    int t,m,c,d;
      while(q!='q')
 {
                 
 cout<<"Podaj tempo (BPM): ";
 cin>>t;        
 
 cout<<"Podaj metrum (x/4): ";
 cin>>m;  
 
 cout<<"Aby zresetowac ustawienia, nacisnij dowolny klawisz."<<endl;
 cout<<"Aby zakonczyc program, nacisnij klawisz 'Q'.\n"<<endl;

 c=60000/t/10;      //dlugosc beepa
       
 int stoper;
 m*=2;
 d=((60000/t)/2);
 
 stoper=1;          // licznik
             
     
do
{  
     d=((60000/t)/2);
     if (stoper%m==1) {Beep(b,c); d=d-c;}  //akcent na raz  
     
        else if (stoper%2==0) {Beep(a,c); d=d-c;}  
             
     
      Sleep(d);
      stoper++;
           
     if (kbhit())  //sprawdza czy jest wcisniety jakis klawisz
     {
                   q=getch();  //pobieranie wcisnietego klawisza (nie trzeba naciskac enter po wpisaniu wartosci)
                   break;
                   }
     }
     
     while(!kbhit());
     
system("cls");  //czyszczenie ekranu
menu();
}
}


////METRONOM SWING//////////////////////////////////////////////////////
void swing(int a, int b)
{
    int q=0;
    int t,c,d;
      while(q!='q')
 {
                 
 cout<<"Podaj tempo (BPM): ";
 cin>>t;        
 
 cout<<"Aby zresetowac ustawienia, nacisnij dowolny klawisz."<<endl;
 cout<<"Aby zakonczyc program, nacisnij klawisz 'Q'.\n"<<endl;

 c=60000/t/10;      //dlugosc beepa
       
 int stoper;
 
 stoper=3;          // licznik
             
     
do
{  
     d=((60000/t)/3);  
     if (stoper%3==0) {Beep(a,c); d=d-c;}    
        else if (stoper%3==2) {Beep(b,c); d=d-c;} //akcent                                  
     
      Sleep(d);
      stoper++;      
           
     if (kbhit())  //sprawdza czy jest wcisniety jakis klawisz
     {
                   q=getch();  //pobieranie wcisnietego klawisza (nie trzeba naciskac enter po wpisaniu wartosci)
                   break;
                   }
     }
     
     while(!kbhit());
     
system("cls");  //czyszczenie ekranu
menu();
}
}


////METRONOM WAV/////////////////////////////////////////////////////////////
void metronomw()
{
    int q=0;
    int t,m;
   
   
    char nazwa[150];                           //5 lini w dół sciezka dzwieku a i b
    char nazwaa[150],nazwag[150],nazwab[150];
   
    getcwd(nazwag,150);
    strcpy (nazwaa,nazwag);
    strcat (nazwaa, "\\a.wav");
    strcpy (nazwab,nazwag);
    strcat (nazwab, "\\b.wav");
   
      while(q!='q')
 {
                 
 cout<<"Podaj tempo (BPM): ";
 cin>>t;        
 
 cout<<"Podaj metrum (x/4): ";
 cin>>m;  
 
 cout<<"Aby zresetowac ustawienia, nacisnij dowolny klawisz."<<endl;
 cout<<"Aby zakonczyc program, nacisnij klawisz 'Q'.\n"<<endl;
       
 int stoper;
 stoper=0;          // licznik
 
  do
  {  
       if(stoper%m==0) PlaySound(nazwab,NULL,SND_ASYNC|SND_FILENAME); else
       PlaySound(nazwaa,NULL,SND_ASYNC|SND_FILENAME);
       Sleep(60000/t);
       stoper++;
       
       if (kbhit())  //sprawdza czy jest wcisniety jakis klawisz
       {
                     q=getch();  //pobieranie wcisnietego klawisza (nie trzeba naciskac enter po wpisaniu wartosci)
                     break;
                     }
       }
       
       while(!kbhit());
     
system("cls");  //czyszczenie ekranu
menu();
}
}


////METRONOM NA 'I' WAV///////////////////////////////////////////////
void synkopyw()
{
    int q=0;
    int t,m,d;
   
    char nazwa[150];                           //5 lini w dół sciezka dzwieku a i b
    char nazwaa[150],nazwag[150],nazwab[150];
   
    getcwd(nazwag,150);
    strcpy (nazwaa,nazwag);
    strcat (nazwaa, "\\a.wav");
    strcpy (nazwab,nazwag);
    strcat (nazwab, "\\b.wav");
   
      while(q!='q')
 {
                 
 cout<<"Podaj tempo (BPM): ";
 cin>>t;        
 
 cout<<"Podaj metrum (x/4): ";
 cin>>m;  
 
 cout<<"Aby zresetowac ustawienia, nacisnij dowolny klawisz."<<endl;
 cout<<"Aby zakonczyc program, nacisnij klawisz 'Q'.\n"<<endl;
       
 int stoper;
 
 stoper=1;          // licznik
 m*=2;
 d=(60000/t)/2;
 
do
{  
     if (stoper%m==1) PlaySound(nazwab,NULL,SND_ASYNC|SND_FILENAME);   //akcent na raz  
        else if (stoper%2==0) PlaySound(nazwaa,NULL,SND_ASYNC|SND_FILENAME);        
     
      Sleep(d);
      stoper++;
           
     if (kbhit())  //sprawdza czy jest wcisniety jakis klawisz
     {
                   q=getch();  //pobieranie wcisnietego klawisza (nie trzeba naciskac enter po wpisaniu wartosci)
                   break;
                   }
     }
     
     while(!kbhit());
     
system("cls");  //czyszczenie ekranu
menu();
}
}

///METRONOM SWING WAV/////////////////////////////////////////////////
void swingw()
{
    int q=0;
    int t,d;
   
    char nazwa[150];                           //5 lini w dół sciezka dzwieku a i b
    char nazwaa[150],nazwag[150],nazwab[150];
   
    getcwd(nazwag,150);
    strcpy (nazwaa,nazwag);
    strcat (nazwaa, "\\a.wav");
    strcpy (nazwab,nazwag);
    strcat (nazwab, "\\b.wav");
   
      while(q!='q')
 {
                 
 cout<<"Podaj tempo (BPM): ";
 cin>>t;        
 
 cout<<"Aby zresetowac ustawienia, nacisnij dowolny klawisz."<<endl;
 cout<<"Aby zakonczyc program, nacisnij klawisz 'Q'.\n"<<endl;


 int stoper;
 d=((60000/t)/3);
 
 stoper=3;          // licznik
             
     
do
{  
     if (stoper%3==0) PlaySound(nazwab,NULL,SND_ASYNC|SND_FILENAME);    
        else if (stoper%3==2) PlaySound(nazwaa,NULL,SND_ASYNC|SND_FILENAME); //akcent
             
     
      Sleep(d);
      stoper++;
           
     if (kbhit())  //sprawdza czy jest wcisniety jakis klawisz
     {
                   q=getch();  //pobieranie wcisnietego klawisza (nie trzeba naciskac enter po wpisaniu wartosci)
                   break;
                   }
     }
     
     while(!kbhit());
     
system("cls");  //czyszczenie ekranu
menu();
}
}

/////////////*PROGRAM GLOWNY*/////////////
int main()
{
   int a,b;
   char wybor;
 a=440;  //czestotliwosc beepa
 b=880;  //czestotliwosc beepa akcentujacego
 
 
 do
 {
           system("cls");
           menu();
           cin>>wybor;
            switch(wybor)
            {
                  case '1': metronom(a,b); break;
                  case '2': synkopy(a,b); break;
                  case '3': swing(a,b); break;
                  case '4': metronomw(); break;
                  case '5': synkopyw(); break;
                  case '6': swingw(); break;
                  default: break;
                  }
                 
 }
 while(wybor!='q');
 
 cout<<"by Niko & Michuu^^ & FX";
 Sleep(800);
    return 0;
}
C