1. Instalacja. Wejdź na https://git-scm.com/downloads, wybierz swój system operacyjny i kieruj się wskazówkami. Aby sprawdzić czy git poprawnie się zainstalował włącz git bash (lub domyślną konsolę na macOS) i wpisz

1
git --version

powinno wypisać twoją wersję gita.

2. Aby stworzyć puste repozytorium, w konsoli przejdź do głównego folderu swojego projektu i wpisz

1
git init

Aby dodać do repozytorium piliki do śledzenia wpisz

1
git add /nazwa pliku/

lub

1
git add .

aby dodać wszystkie pliki. Wpisz

1
git status

aby sprawdzić status swoich plików.
Po edycji pliku należy wpisać

1
git add /nazwa pliku/

aby zaktualizować co zostanie zapisane do repozytorium. Aby zapisać zmiany do repozytorium, wpisz

1
git commit -m "/informacja o zmianie/"

, jeśli robisz to pierwszy raz, musisz jednorazowo podać swoje dane korzystając z komend

1
git config --global user.email "/twój mail/"

i

1
git config --global user.name "/twoje imie/"

(usuń „–global”, jeśli chcesz by te dane były tylko do aktualnego projektu). Wpisz

1
git log

, żeby wyświetlić historie zmian. Możesz wrócić do poprzedniej wersji pliku wpisując

1
git checkout /ciąg znaków w historii zmian przy "commit"/

3. Branch i merge.
Komendą

1
git branch

można sprawdzić listę utworzonych gałęzi oraz w jakiej gałęzi się obecnie znajdujemy.

1
git checkout -b "/nazwa gałęzi/"

tworzy nową gałąź i nas do niej przenosi.

1
git checkout "/nazwa gałęzi/"

przenosi nas na wybraną gałąź. Aby połączyć gałęzie ze sobą przechodzimy na wybraną gałąź i wpisujemy

1
git merge /nazwa gałęzi/

. Można usunąć gałąź poprzez

1
git branch -d /nazwa gałęzi/

4. Github
Na githubie można tworzyć repozytorium, do którego można połączyć się przez internet.
Do tego trzeba założyć konto nastepnie w prawym górnym rogu po lewej stronie ikonki profilu klikamy strzałkę w dół, a następnie „New repository” tam wybieramy nazwe dla repozytorium, opcjonalnie można dodać opis i wybieramy czy ma być prywatne, czy publiczne. Po naciśnięciu „Create repository” przenosi nas na krótki poradnik jak się z nim połączyć. W konsoli naszego projektu wpisujemy

1
git remote add /nazwa dla repozytorium/ /link do repozytorium/

, ta komenda przypisuje nazwie (domyślnie „origin”) nasze repozytorium z githuba (można połączyć więcej repozytoriów, o ile nada się im inne nazwy). Można sprawdzić wszystkie przypisane repozytoria z githuba wpisując

1
git remote -v

. Po dokonaniu jakichś zmian w pliku (po komendzie add i commit) można zaktualizować nasze repozytorium z githuba wpisując komendę

1
git push -u origin master

gdzie origin to nazwa przez nas nadana na dane repozytorium a master to gałąź, którą chcemy zaktualizować. Za pierwszym razem po tej komendzie wyskoczy okno do zalogowania się. Jeśli na repozytorium na githubie są pliki niezgodne z lokalnymi, lub pliki, których nie mamy lokalnie, można je pobrać wpisując

1
git pull

5. Gitignore
Do głównego folderu projektu można dodać plik .gitignore, w którym można poinformować gita, które pliki, lub całe foldery ma ingorować. Wystarczy w pliku .gitignore wpisać nazwy plików lub folderów, które ma ingorować (każda nazwa w oddzielnej linii).