Jak łatwo zauważyć Java w Androidzie nie posiada działającego wyjścia konsoli, co często było wykorzystywane m. in. do wykrywania błędów Java. O ile w przypadku debugowania programu krok po kroku możemy śledzić zmienne, o tyle trudno analizować np. zdarzenia w czasie rzeczywistym (np. dotknięcie ekranu generuje wiele zdarzeń naraz). Możemy te zmienne zalogować do pliku wyjściowego stosując logi widoczne w Android Studio w oknie LOGCAT.

Logi mają różne poziomy, jeśli nie chcemy analizować dużej ilości informacji włączymy pokazywanie np. tylko Errors, i dodamy logi

1
  Log.e("Nazwa logowanego fragmentu", "x:" +  x "; y: " + y + ");

Fragment kodu zaloguje stan zmiennych X i Y pod „Nazwą logowanego fragmentu”.