Dość często opisywanym problemem jest restart Activity w trakcie obracania urządzenia. Zazwyczaj jest to efekt niepożądany.

Aby uniknąć tego problemu w pliku manifestu w sekcji Activity musimy dodać linijkę:

1
            android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"

oznacza ona, że sami przykryjemy metodę obrotu. W Activity dodajemy metodę:

1
2
3
4
@Override
public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig){
    super.onConfigurationChanged(newConfig);
}

.. i to wszystko. Teraz po obróceniu ekranu aplikacja będzie kontynuować działanie od momentu przed obrotem z tym, że w czasie rysowania interfejsu musimy wziąć pod uwagę aktualne parametry ekranu (szerokość, wysokość). onConfigurationChanged może posłużyć do przechwycenia zdarzenia żyroskopu.