Program przedstawia jak używać klas oraz wewnętrznych funkcji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
//by Cygan
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

class samochod
{
      char nr_rej[100],marka[100],kolor[100],model[100];
      int rocznik;
     
      public:
     
      void wypisz()
      {
              cout<<"\n Nr rej: "<<nr_rej
                      <<"\n Marka: "<<marka
                      <<"\n Kolor: "<<kolor
                      <<"\n Model: "<<model
                      <<"\n Rocznik: "<<rocznik
                      <<endl<<endl<<endl;
             
           }
           
              void wprowadz()
           {
           cout<<"Podaj Nr rej: ";
           cin>>nr_rej;
           cout<<"Podaj Marke: ";
           cin>>marka;
           cout<<"Podaj Kolor: ";
           cin>>kolor;
           cout<<"Podaj Model: ";
           cin>>model;
           cout<<"Podaj Rocznik: ";
           cin>>rocznik;
           }
};

int main()
{
    cout<<"Podaj dane samochodu"<<endl;
   samochod c1;
    c1.wprowadz();
    cout<<"Podales wszystkie dane\n";
    system("pause");
    system("cls");
    cout<<"Podane dane to:"<<endl;
    c1.wypisz();
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
C