Prosty przekaźnik JQC-3FF-S-Z podłączony do GPIO do pinu 40 (ostatni u dołu) tj. GPIO 29 przełączamy programem

program.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#include <wiringPi.h>

int main (void)
  {
     wiringPiSetup();
      int pinRed = 29 ; //lampa CZERWONA na przekaźniku włącza się

     pinMode (pinRed, OUTPUT) ;
     while(1){
          digitalWrite (pinRed, HIGH) ;
          delay (1000);
          digitalWrite (pinRed, LOW);
          delay (1000);
     }
      return 0 ;
 }

kompilacja

1
gcc program.c -oprogram -lwiringPi

uruchomienie

1
sudo ./program

Przerywamy Ctrl+C