Najprostszą wersją skryptu wysyłającego e-maile w PHP jest użycie biblioteki PHP Mailer, przy odpowiednio skonfigurowanym serwerze to naprawdę niedużo pracy:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php
        require_once('phpmailer/class.phpmailer.php');
        $mail = new PHPMailer(); // defaults to using php "mail()"
        $mail->CharSet = "UTF-8";
        $mail->AddReplyTo("mail@nadawcy.com","Nazwa nadawcy");
        $mail->SetFrom('mail@nadawcy.com', 'Nazwa nadawcy');
        $mail->AddAddress( 'przykladowy_mail@gmail.com', 'Jan Kowalski' );
        $mail->Subject    = "Tytuł maila";
        $mail->AltBody    = "Treść tekstowa w razie braku HTML."; // optional, comment out and test
        $mail->MsgHTML("
           <html><body>Dzień dobry!<br /><br />Oto treść maila.<br />
                ---<br />
                Pozdrawiamy<br />
                Podpis</body></html>");


        if(!$mail->Send())
        {
                echo "Błąd wysyłania". $mail->ErrorInfo. "<br />";
        }
                else
        {
                echo "Wysłano email:<br />";
        }

?>
PHP