Czasem jest potrzeba zrobienia nietypowego kanału RSS, np. zawierającego inaczej sformatowane informacje. WordPress zawiera m. in. taką niedogodność, że w kanale RSS umieszcza pełne wpisy. Jest możliwość stosowania wypisów, ale nie dla użytkowników korzystających ze znacznika MORE. Opracujemy dziś skróconą wersję RSS.

Pod tym linkiem jest szczegółowa instrukcja tworzenia:
RSS dla WordPress – tworzenie.

Trzeba wykonać następujące kroki:

 1. edytować plik functions.php w katalogu z wzorcem (templates) – dopisujemy przed znacznikiem końca PHP dwie funkcje w pliku: wp-content/themes/wzorzec/functions.php:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  add_action('init', 'customRSS');
  function customRSS(){
          add_feed('mobile', 'customRSSFunc');
  }

  function customRSSFunc(){
          get_template_part('rss', 'mobile');
  }

  gdzie 'mobile’ to nazwa naszego kanału (np. dla telefonów komórkowych w tym przypadku),

 2. tworzymy katalog wp-content/themes/child (dokładnie tak go nazywamy)
 3. wgrywamy tam plik rss-mobile.php (nazwa mobile musi być taka jaką nadaliśmy w funkcji) jak w przykładzie z linka powyżej np.:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  <?php
  /**
   * Template Name: Custom RSS Template - Feedname
   */

  $postCount = 5; // The number of posts to show in the feed
  $posts = query_posts('showposts=' . $postCount);
  header('Content-Type: '.feed_content_type('rss-http').'; charset='.get_option('blog_charset'), true);
  echo '<?xml version="1.0" encoding="'.get_option('blog_charset').'"?'.'>';
  ?>
  <rss version="2.0"
          xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
          xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
          xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
          xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
          xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
          xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
          <?php do_action('rss2_ns'); ?>>
  <channel>
          <title><?php bloginfo_rss('name'); ?> - Feed</title>
          <atom:link href="<?php self_link(); ?>" rel="self" type="application/rss+xml" />
          <link><?php bloginfo_rss('url') ?></link>
          <description><?php bloginfo_rss('description') ?></description>
          <lastBuildDate><?php echo mysql2date('D, d M Y H:i:s +0000', get_lastpostmodified('GMT'), false); ?></lastBuildDate>
          <language><?php echo get_option('rss_language'); ?></language>
          <sy:updatePeriod><?php echo apply_filters( 'rss_update_period', 'hourly' ); ?></sy:updatePeriod>
          <sy:updateFrequency><?php echo apply_filters( 'rss_update_frequency', '1' ); ?></sy:updateFrequency>
          <?php do_action('rss2_head'); ?>
          <?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
                  <item>
                          <title><?php the_title_rss(); ?></title>
                          <link><?php the_permalink_rss(); ?></link>
                          <pubDate><?php echo mysql2date('D, d M Y H:i:s +0000', get_post_time('Y-m-d H:i:s', true), false); ?></pubDate>
                          <dc:creator><?php the_author(); ?></dc:creator>
                          <guid isPermaLink="false"><?php the_guid(); ?></guid>
                          <description><![CDATA[<?php the_excerpt_rss() ?>]]></description>
                          <content:encoded><![CDATA[<?php the_excerpt_rss() ?>]]></content:encoded>
                          <?php rss_enclosure(); ?>
                          <?php do_action('rss2_item'); ?>
                  </item>
          <?php endwhile; ?>
  </channel>
  </rss>
 4. Restartujemy linki permamentne w menu admina -> Ustawienia ->Bezpośrednie odnośniki -> Zapisz (choć nie zmieniamy nic)
 5. Nasz kanał jest dostępny pod adresem domena.com/feed/mobile
PHP