Pico Bricks to zestaw pozwalający na zabawę mikrokontrolerem Raspberry Pico bez konieczności lutowania, czy nawet łączenia podzespołów – wszystkie są już podłączone na płytce.


Zanim rozpoczniesz…

Przed rozpoczęciem zapoznaj się z wstępną konfiguracją zestawu PicoBricks, którą znajdziesz tutaj: https://fx-team.fulara.com/migajaca-dioda-d…o-pierwsze-kroki/

Zestawy PicoBricks są dostępne m. in. tutaj:

https://botland.com.pl/producent/582-pico-bricks

 

Mruganie diodą i wyświetlanie informacji w „Serial monitor”

Na szczęście nie trzeba nic lutować, wystarczy zapoznać się z zestawem i opisem pinów. No to zaczynamy programować:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
void setup() {
// L:GP7 oznacza, że LED to pin 7
// B:GP10 oznacza, że BUTTON to PIN 10
#define LED 7
#define BUTTON 10
pinMode(BUTTON, INPUT); // Ustawienie pinu 10 (guzik) jako pin wejściowy
pinMode(LED, OUTPUT); // Ustawienie pinu 7 (dioda) jako pin wyjściowy
Serial.begin(9600); // inicjalizacja Serial monitora
Serial.println("Debugger zainicjalizowany!");
}

// zmienne pomocnicze, które pomogą nam przy programowaniu diody, aby wciśnięty przycisk nie zmieniał nam stanu diody
int stanPrzycisku = HIGH; // początkowe określenie stanu przycisku
int poprzedniStan = LOW; // określenie poprzedniego stanu przycisku

void loop() {
stanPrzycisku = digitalRead(BUTTON); // zapisanie aktualnego stanu przycisku

if(stanPrzycisku == LOW && poprzedniStan == HIGH) { // warunek, który sprawdza czy aktualny stan przycisku jest LOW i czy poprzedni stan jest HIGH
int stanDiody = digitalRead(LED); // zapisanie aktualnego stanu diody
digitalWrite(LED, stanDiody ? 0 : 1); // zmiana stanu diody
Serial.println(stanDiody ? "Dioda wylaczona" : "Dioda wlaczona"); // wyświetlenie informacji o włączonej lub wyłączonej diodzie
}

poprzedniStan = stanPrzycisku; // zapisanie poprzedniego stanu
}