Dawniej na plikach nie stosowano strumieni, tylko zmienne plikowe (FILE *).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include <iostream>

int main(int argc, char** argv) {
        //ZAPIS:
        FILE *plik;
        plik = fopen("f:\\temp\\test.txt", "w"); //w r rb wb - dostępne tryby w-write, r-read
        int i = 3;
        char *string1 = "Ala ma kota"; //string starego typu
        fprintf(plik, "%i %i %s",i ,i, string1 );
        fclose(plik);
       
        // ODCZYT:
        plik = fopen("f:\\temp\\test.txt", "r");
        int a;
        fscanf(plik, "%i", &a); //na końcu podajemy WSKAŹNIK w pamięci gdzie ma zapisać wynik
        printf("%i", a);
        fclose(plik);
        return 0;
}
C