Ciągle mieszają z nagłówkami CORS…

Obecna wersja to:

1
2
3
4
5
<?php
 header("Access-Control-Allow-Origin: *");
 header("Access-Control-Allow-Credentials: true; Access-Control-Allow-Methods: GET,HEAD,OPTIONS,POST,PUT");
 header("Access-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept, Authorization");
?>
PHP