Program w C można uruchomić przez przeglądarkę i serwer Apache.

W tym celu kompilujemy program, wgrywamy go do katalogu xampp\cgi-bin. W nowych wersjach – zmieniamy rozszerzenie z .exe na .cgi i program uruchomi się przez wpisanie adresu w przeglądarce np. http://localhost/cgi-bin/program.cgi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  //jeśli chcemy znieść zabezpieczenie Origin można zmienić nagłówek:
  //cout<<"Content-Type: application/json;charset=UTF-8;Access-Control-Allow-Origin: *" << (char)13 << (char)10;
  cout << "Content-Type:application/json;charset=UTF-8" << (char)13 << (char)10
      << "\n"
      << "[ \n "
          << "  { \"title\":\"aaa\", \"subtitle\":\"bbb\" }, \n"
          << "  { \"title\":\"ccc\", \"subtitle\":\"ddd\" } \n"
          << "]";

 return 0;
}
C