Program dynamicznie zmienia część strony w oparciu o dane odczytane z pliku .php na serwerze

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
 </head>
 <body>
 <input type="button" id="przycisk" value="klik" />
 <script>
 $("#przycisk").click(
   function() //funkcja bez nazwy - podczepiona pod zdarzenie kliknięcia id="przycisk"
   {
     $.get(
         "program.php",
          function(dane, status) //funkcja bez nazwy - podczepiona pod zdarzenie otrzymania odpowiedzi od program.php
         {
           alert("Dane:" + dane );
           alert("Status:" + status);
         }
       ); //koniec parametrów $.get
   } //koniec funkcji kliknięcia
 );
 </script>
 </body>
</html>

program.php:

1
2
3
<?php
   echo "Dane odczytane z serwera";
?>

Przykład 2 – metoda POST

Wysyłanie zmiennych (Jan Kowalski) do przetworzenia dla programu PHP:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
 </head>
 <body>
 <input type="button" id="przycisk" value="klik" />
 <script>
   $("#przycisk").click(
   function()
   {
     $.post("programpost.php",
         {
           imie: "Adam",
           nazwisko: "Kowalski"
         },
         function(dane, status)
         {
           alert("Dane:" + dane );
           alert("Status:" + status);
         }
      ); //koniec funkcji .post()
   } //koniec funkcji obsługi kliknięcia
  ); // koniec param. funkcji click
 </script>
 </body>
</html>

programpost.php:

1
2
3
4
5
<?php
$imie = $_POST["imie"];
$nazwisko = $_POST["nazwisko"];
echo "Podales $imie, $nazwisko";
?>