Oprócz poniższego kodu potrzebne również będą dwa obrazki:
typ.jpg – obrazek naszej postaci
tlo.jpg – obrazek tła

Oba umieszczamy w tym samym folderze co nasz index.html.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
<html>
        <head>
        </head>
        <body>
                Sterowanie używając strzałek na klawiaturze.
        <div id="cel"></div>
        <script>
// zmienne globalne:
                                var rozmiar = parseInt( prompt ("Podaj rozmiar planszy (domyślnie: 3)"));
                                var i,j; //zmienne pomocnicze do tablic wszędzie
                                var  szerokosc=rozmiar;
                                var  wysokosc=rozmiar;
                                var x, y;
                                x = Math.round(szerokosc/2);
                                y = Math.round(wysokosc/2);
                                var  t = new Array(szerokosc);
               
                // tworzenie tabeli
                function inicjuj(){
                        for (i=0; i<szerokosc; i++){
                                t[i] = new Array(wysokosc);
                                for (j=0; j<wysokosc; j++){
                                         t[i][j] = 0;
                                }
                        }
                        t[x][y] = 1;   
                }
               
                // wypisywanie tablicy
                function wypisz(){
                        var HTML = "<table border=1 >";
                        for (i=0; i<wysokosc; i++){
                                HTML += "<tr>";
                                for (j=0; j<szerokosc; j++){
                                        HTML += "<td width=50 height=50>";
                                        if (t[i][j] == 0) {
                                                HTML += '<img src="tlo.jpg">';
                                        } else if (t[i][j] == 1) {
                                                HTML += '<img src="typ.jpg">';
                                        }
                                        HTML += "</td>"
                                }
                                HTML += "</tr>";
                        }                                          
                        HTML += "</table>";
                        document.getElementById("cel").innerHTML = HTML;
                }
               
                // wywolanie funkcji
                inicjuj();
                wypisz();

                // sterowanie
                function gora(){
                        if (x>0){
                                t[x][y] = 0;
                                x--;
                                t[x][y] = 1;
                                wypisz();
                        }
                }
 
                function dol(){
                        r = (rozmiar-1);
                        if (x<r){
                                t[x][y] = 0;
                                x++;
                                t[x][y] = 1;
                                wypisz();
                        }
                }
         
                function prawo(){
                        r = (rozmiar-1);
                        if (y<r){
                                t[x][y] = 0;
                                y++;
                                t[x][y] = 1;
                                wypisz();
                        }
                }
 
                function lewo(){
                        if (y>0){
                                t[x][y] = 0;
                                y--;
                                t[x][y] = 1;
                                wypisz();
                        }
                }

                document.body.addEventListener('keydown', function(e) {
                        //sterowanie za pomocą klawiszy - strzałek robimy tak (kody klawiszy):
                        if (e.keyCode == 37){
                                lewo();
                        } else if (e.keyCode == 38){
                                gora();
                        } else if (e.keyCode == 39){
                                prawo();
                        } else if (e.keyCode == 40){
                                dol();
                        }
                });
                </script>              
        </body>
</html>

Update jabłek…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
<html>
        <head>
                <title>Prosta gra 2D</title>
                <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
        </head>
        <body>
        <h1 id="score"></h1>
    <div id="cel"></div>
        <script>
// zmienne globalne:
                                var rozmiar = 20;
                                                                var punkty = 0;
                                var i,j; //zmienne pomocnicze do tablic wszędzie
                                var  szerokosc=rozmiar;
                                var  wysokosc=rozmiar;
                                var x, y;
                                x = Math.round(szerokosc/2);
                                y = Math.round(wysokosc/2);
                                var  t = new Array(szerokosc);
               
                // tworzenie tabeli
                function inicjuj(){
                        for (i=0; i<szerokosc; i++){
                                t[i] = new Array(wysokosc);
                                for (j=0; j<wysokosc; j++){
                                         t[i][j] = 0;
                                }
                        }
                        t[x][y] = 1;    
                                                cegla();
                                                jablka();
                }
               
                // wypisywanie tablicy
                function wypisz(){
                        var HTML = "<table>";
                        for (i=0; i<wysokosc; i++){
                                HTML += "<tr>";
                                for (j=0; j<szerokosc; j++){
                                        HTML += "<td width=32 height=32>";
                                        if (t[i][j] == 0) {
                                                HTML += '<img src="trawa.png">';
                                        } else if (t[i][j] == 1) {
                                                HTML += '<img src="postac.png">';
                                        } else if (t[i][j] == 2) {
                                                HTML += '<img src="cegla.png">';
                                        }
                                                                                 else if (t[i][j] == 3) {
                                                HTML += '<img src="ciastko.png">';
                                        }
                                        HTML += "</td>"
                                }
                                HTML += "</tr>";
                        }                                          
                        HTML += "</table>";
                        document.getElementById("cel").innerHTML = HTML;
                                                document.getElementById("score").innerHTML = "Punkty: " +punkty;
                }
                               
                                // robienie cegiel
                                function cegla(){
                                        t[1][1] = 2;
                                        t[1][2] = 2;
                                        t[1][3] = 2;
                                        t[1][6] = 2;
                                        t[1][9] = 2;
                                        t[2][1] = 2;
                                        t[2][4] = 2;
                                        t[2][6] = 2;
                                        t[2][8] = 2;
                                        t[3][1] = 2;
                                        t[3][2] = 2;
                                        t[3][3] = 2;
                                        t[3][6] = 2;
                                        t[3][7] = 2;
                                        t[4][1] = 2;
                                        t[4][3] = 2;
                                        t[4][6] = 2;
                                        t[4][8] = 2;
                                        t[5][1] = 2;
                                        t[5][4] = 2;
                                        t[5][6] = 2;
                                        t[5][9] = 2;
                                }
                               
                                function jablka(){
                                        t[0][4] = 3;
                                        t[3][9] = 3;
                                        t[9][2] = 3;
                                        t[11][11] = 3;
                                }
               
                // wywolanie funkcji
                inicjuj();
                wypisz();

                // sterowanie
                function gora(){
                        if (x>0 && t[x-1][y]!=2){
                                                        if (t[x-1][y]==3) {
                                                                punkty++;
                                                        }
                                t[x][y] = 0;
                                x--;
                                t[x][y] = 1;
                                                               
                                wypisz();
                        }
                                               
                }
 
                function dol(){
                        r = (rozmiar-1);
                        if (x<r && t[x+1][y]!=2){
                                                        if (t[x+1][y]==3) {
                                                                punkty++;
                                                        }
                                t[x][y] = 0;
                                x++;
                                t[x][y] = 1;
                                wypisz();
                        }
                }
         
                function prawo(){
                        r = (rozmiar-1);
                        if (y<r && t[x][y+1]!=2){
                                                        if (t[x][y+1]==3) {
                                                                punkty++;
                                                        }
                                t[x][y] = 0;
                                y++;
                                t[x][y] = 1;
                                wypisz();
                        }
                }
 
                function lewo(){
                        if (y>0 && t[x][y-1]!=2){
                                                        if (t[x][y-1]==3) {
                                                                punkty++;
                                                        }
                                t[x][y] = 0;
                                y--;
                                t[x][y] = 1;
                                wypisz();
                        }
                }

                document.body.addEventListener('keydown', function(e) {
                        //sterowanie za pomocą klawiszy - strzałek robimy tak (kody klawiszy):
                        if (e.keyCode == 37){
                                lewo();
                        } else if (e.keyCode == 38){
                                gora();
                        } else if (e.keyCode == 39){
                                prawo();
                        } else if (e.keyCode == 40){
                                dol();
                        }
                });
                </script>              
        </body>
</html>

Funkcje na losowanie wrogów i chodzenie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
// wrogowie
                                function wrogowie(){
                                        i = 0;
                                        while (i < ile_wrogow){
                                                var rx = Math.round(Math.random()*9);
                                                var ry = Math.round(Math.random()*9);
                                                if (t[rx][ry] == 0) {
                                                        wrog[i] = new Array(2);
                                                        wrog[i][0] = rx;
                                                        wrog[i][1] = ry;
                                                        t[wrog[i][0]][wrog[i][1]] = 4;
                                                        i++;
                                                }
                                        }
                                }
                               
                                function atak(){       
                                        for (i=0; i<ile_wrogow; i++){
                                                var x_wr = wrog[i][0];
                                                var y_wr = wrog[i][1];
                                                var kierunek = Math.floor(Math.random()*2);
                                                if (kierunek == 0){
                                                        var przyrost = x - x_wr;
                                                        if (przyrost > 0 && t[x_wr+1][y_wr] == 0){
                                                                t[x_wr][y_wr] = 0;
                                                                t[x_wr+1][y_wr] = 4;
                                                                wrog[i][0]++;
                                                        }
                                                        if (przyrost < 0 && t[x_wr-1][y_wr] == 0){
                                                                t[x_wr][y_wr] = 0;
                                                                t[x_wr-1][y_wr] = 4;
                                                                wrog[i][0]--;
                                                               
                                                        }
                                                }
                                                if (kierunek == 1){
                                                        var przyrost = y - y_wr;
                                                        if (przyrost > 0 && t[x_wr][y_wr+1] == 0){
                                                                t[x_wr][y_wr] = 0;
                                                                t[x_wr][y_wr+1] = 4;
                                                                wrog[i][1]++;
                                                               
                                                        }
                                                        if (przyrost < 0 && t[x_wr][y_wr-1] == 0){
                                                                t[x_wr][y_wr] = 0;
                                                                t[x_wr][y_wr-1] = 4;
                                                                wrog[i][1]--;
                                                               
                                                        }
                                                }
                                        }
                                        wypisz();
                                }