Zrzut bazy danych do ćwiczeń z SQL do wklejenia w phpMyAdmin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
--
-- Host: localhost
-- Czas wygenerowania: 19 Kwi 2015, 00:04
-- Wersja serwera: 5.5.41
-- Wersja PHP: 5.4.36-0+deb7u3

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Baza danych: `mateuszw`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `newsy`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `newsy` (
  `id` INT(11) NOT NULL,
  `tytul` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `data` DATE NOT NULL,
  `tresc` text NOT NULL,
  `zdjecie` VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `newsy`
--

INSERT INTO `newsy` (`id`, `tytul`, `data`, `tresc`, `zdjecie`) VALUES
(1, 'siemanko', '2015-04-01', 'to moj zmieniony news', 'phpmysql.jpeg'),
(2, 'gfdgfdg', '2015-04-13', 'gfdagfdgadgf', 'xd.jpeg'),
(3, 'fdsfds', '0000-00-00', 'asdf', ''),
(5, 'news', '2015-04-13', 'dfoshnfisanogfhanosgf', 'xde.jpeg'),
(10, 'fdsasd', '2015-04-13', 'gfadgfdaga', 'fdsfds.jpeg'),
(11, 'fmdsf', '2015-04-13', 'gfdgdfg', 'sdff.jpeg');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `posiada`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `posiada` (
  `Pesel` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `nr_nadwozia` VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`Pesel`,`nr_nadwozia`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `posiada`
--

INSERT INTO `posiada` (`Pesel`, `nr_nadwozia`) VALUES
(1111, '1234'),
(2222, '1235'),
(3333, '1236'),
(4444, '1237'),
(5555, '1238');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `samochody`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `samochody` (
  `nr_nadwozia` VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
  `kolor` VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT '',
  `cena` DOUBLE NOT NULL DEFAULT '0',
  `wyposarzenie` text NOT NULL,
  `marka` VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
  `rocznik` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `Model` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`nr_nadwozia`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `samochody`
--

INSERT INTO `samochody` (`nr_nadwozia`, `kolor`, `cena`, `wyposarzenie`, `marka`, `rocznik`, `Model`) VALUES
('1234', 'czerwony', 30000, 'low', 'Opel', 2011, 'Megane'),
('1235', 'czerwony', 25000, 'medium', 'Opel', 2012, '30a6'),
('1236', 'czerwony', 35000, 'low', 'Mercedes', 2014, 'Astra'),
('1237', 'niebieski', 22000, 'hard', 'Opel', 2010, 'r6a'),
('1238', 'czerwony', 40000, 'hard', 'Volkswagen', 2013, 'Golfa');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `wlasciciel`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wlasciciel` (
  `Pesel` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `Imie` VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT '',
  `Nazwisko` VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT '',
  `Adres` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '',
  `Numer` VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT '',
  `Emeil` VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`Pesel`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `wlasciciel`
--

INSERT INTO `wlasciciel` (`Pesel`, `Imie`, `Nazwisko`, `Adres`, `Numer`, `Emeil`) VALUES
(1111, 'Bbbbb', 'Kowalski', 'Poznanska1', '666777666', 'Jan@tlen.pl'),
(2222, 'aaaaaaa', 'Nowak', 'warszawska1', '333444333', 'Rober@tlen.pl'),
(3333, 'Albert', 'Kowalski', 'kaliska1', '444555444', 'Albert@tlen.pl'),
(4444, 'Pawel', 'Roszykiewicz', 'ostrzeszow', '666555666', 'Pawel@tlen.pl'),
(5555, 'Michal', 'Wisniewski', 'odolanowska', '777888777', 'michal@tlen.pl');

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
SQL