Zadanie 2.1 i 2.2 ze zbioru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
#include <iostream>
using namespace std;

void binarny(double x, int k)
{
  double y;
  cout<<"0,";
  y=x;
  for(int i=1;i<=k;i++)
  {
        cout<<"|tabela 2.1:"<<y<<"|"; //odp do tabeli 2.1
        if(y>=0.5)
                cout<<"1";
         else
                cout<<"0";
         y=y*2;
         if(y>=1)
                y--;
 }
 cout<<"|koncowy y(2.2):"<<y<<"|"; //odp. do zadania 2.2 - koncowy y
}
 


void trojkowy(double x,int k)
{ //Zadanie 2.3 - autor: Alicja Zielińska
        double y;
        cout<<"0,";
        y=x;
        for(int i=1;i<=k;i++)
        {
                if(y>=0.666)
                        cout<<"2";
                if(y>=0.333 && y<0.666) //WAŻNE: ostre nierówności po prawej stronie przedziału
                        cout<<"1";
                if(y<0.333)
                        cout<<"0";
                y*=3;
                if(y>=2)
                        y-=2;
                if(y>=1)
                        y-=1;
        }
 }


int main(int argc, char** argv)
{
   cout << "Do zad. 2.1:\n";
   binarny (0.6, 5);
   cout<< "\nZad 2.2. dla k=4 wychodzi y=0 \n";
   //przykład liczby, która da na 3 miejscu y!=0 i na czwartym 0 - liczymy algorytm "od końca"
   binarny(0.0625,3);
   cout << "\nZad 2.2. dla k=3 wychodzi y różne od zera \n";
   binarny(0.0625,4);
   cout << "\n Zad 2.3:";
   trojkowy(0.333,4);
       
   return 0;
}