Programowanie zstępujące to rozbijanie problemu na małe podproblemy

Zadanie 59.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>

using namespace std;


class Kubelki {
    private:
    int tab[8];
    vector <int> liczby_moc_jeden;

    public:
    /**
     * Zeruje tablicę kubełków
     */

    Kubelki() {
        for(int i=0;i<8;i++) tab[i] = 0;
    }

    /** Wstawianie do tablicy
     *  @param int index, MOC
     *  @param int liczba
     */

    void wstaw(int index, int liczba) {

        index--;

        tab[index]++;

        if(index == 0) {
            liczby_moc_jeden.push_back(liczba);
        }
    }

    /**
     * Wypisuje ile liczb w kubełkach
     */

    void wypisz() {
        for(int i=0;i<8;i++) cout<<"\nKubelek "<<i+1<<": "<<tab[i];


        /*cout<<"\n\nLiczby w vectorze: \n";
        for (vector<int>::iterator it = liczby_moc_jeden.begin(); it != liczby_moc_jeden.end(); ++it) {
            cout<<*it<<endl;
        }
        cout<<"\n^^^^^^^";*/


        minimum();
        maximum();
    }

    /**
     * Wypisuje najmniejszą liczbę z vectora
     */

    void minimum() {
        int n;

        bool first = true;
        for (vector<int>::iterator it = liczby_moc_jeden.begin(); it != liczby_moc_jeden.end(); ++it) {
            if(first) {
                n = *it;
                first = false;
            }

            if(*it < n) {
                n = *it;
            }
        }

        cout<<"\nNajmniejsza liczba: "<<n;
    }

    /**
     * Wypisuje największą liczbę z vectora
     */

    void maximum() {
        int n;

        bool first = true;
        for (vector<int>::iterator it = liczby_moc_jeden.begin(); it != liczby_moc_jeden.end(); ++it) {
            if(first) {
                n = *it; first = false;
            }

            if(*it > n) {
                n = *it;
            }
        }

        cout<<"\nNajwieksza liczba: "<<n;
    }
};


Kubelki kubelki;

class Number {

    private:
    int moc = 0;

    public:
    /**
     * Konstruktor
     */

    Number(int n) {
        /// 11264 = 48: 1,  32: 2, 6: 3,
        /// 471046105 = 0
        for(int c = oblicz_moc(n); c > 10; c = oblicz_moc(c)) {}

        cout<<"Liczba: "<<n<<", MOC: "<<moc<<endl;

        kubelki.wstaw(moc, n);
    }

    /**
     * Rozbicie liczby na tablice
     * @param int liczba do rozbicia
     */

    vector <int> disassemble(int n) {
        int num = n;
        bool loop = true;
        vector <int> units;
        do {
            int unit = n % 10;
            units.push_back(unit);

            n = n / 10;
            if(n == 0) {
                loop = false;
            }

        } while(loop);

        return units;
    }

    /**
     *
     * @param vector liczb do pomnozenia
     */

    int pomnoz(vector <int> &u) {
        int wynik = 1;

        for (vector<int>::iterator it = u.begin(); it != u.end(); ++it)
        {
            wynik = wynik * *it;
        }

        return wynik;
    }

    /**
     * Oblicza moc liczby
     * @param int
     * @return
     */

    int oblicz_moc(int n) {

        moc++;
        vector <int> units = disassemble(n);
        int a = pomnoz(units);

        return a;
    }
};


class File {
    private:
    fstream fileHandler;
    vector <int> numbers;

    public:

    /**
     * Otwiera plik
     */

    File(string filename) {
        fileHandler.open(filename, std::fstream::in | std::fstream::out | std::fstream::app);

        read();
    }

    /**
     * Wczytuje liczby z pliku do vectora
     */

    void read() {
        int n;

        while (fileHandler >> n) {
            numbers.push_back(n);
            Number num(n);
            //break;
        }
    }

    /**
     * Zamyka plik
     */

    ~File() {
        fileHandler.close();
    }

};


int main()
{
    File file("liczby.txt");
    kubelki.wypisz();

    return 0;
}
C