Zadanie na system silniowy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
//Autor: Józef Witek
#include <iostream>

using namespace std;

string ssilnia(int x) {
        int silnia = 1;
        int k = 1;
        string s = "";
        while (silnia < x) {
                k = k + 1;
                silnia = silnia * k;
        }

        if (silnia > x) {
                silnia = silnia / k;
                k = k - 1;
        }
        s = "";
        while (k > 0) {
                int cyfra = x/silnia;
                s = s + char(cyfra+'0');
                x = x - cyfra * silnia;
                silnia = silnia / k;
                k = k - 1;
        }

        return s;
}

int main() {
        cout << ssilnia(5489);
}