Program wczytuje 10 liczb do tablicy, po czym wyszukuje najmniejszej i największej z nich.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
//by MXT
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
int max, min, t[10], i;

for (i=0;i<10;i++)
{
cout<<"Podaj liczbe "<<i+1<<" : ";
cin>>t[i];
}

max=min=t[0];

for(i=1;i<10;i++)
{
if(t[i]>max)max=t[i];
if(t[i]<min)min=t[i];
}

cout <<"\nmax: "<<max<<"\nmin: "<<min<<endl<<endl;

system("pause");
return 0;

}
C