Pico Bricks to zestaw pozwalający na zabawę mikrokontrolerem Raspberry Pico bez konieczności lutowania, czy nawet łączenia podzespołów – wszystkie są już podłączone na płytce.

Zanim rozpoczniesz…

Przed rozpoczęciem zapoznaj się z wstępną konfiguracją zestawu PicoBricks, którą znajdziesz tutaj: https://fx-team.fulara.com/migajaca-dioda-d…o-pierwsze-kroki/

Zestawy PicoBricks są dostępne m. in. tutaj:

https://botland.com.pl/producent/582-pico-bricks

Wyświetlanie emotikon

Na szczęście nie trzeba nic lutować, wystarczy zapoznać się z zestawem i opisem pinów. No to zaczynamy programować:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Inicjalizacja ekranu OLED
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("Nie można znaleźć wyświetlacza OLED, sprawdź podłączenie!"));
    while(true);
  }

  display.display(); // Wysyła dane do wyświetlacza
  delay(2000);
  display.clearDisplay(); // Wyczyść ekran przed następnym wyświetleniem
}

const uint8_t emoticonBitmap[] = {
  B00111100,
  B01000010,
  B10100101,
  B10000001,
  B10100101,
  B10011001,
  B01000010,
  B00111100
};

void loop() {
  display.drawBitmap(32, 10, emoticonBitmap, 8, 8/* 16 */, SSD1306_WHITE); // ustawienie emotikony
  display.display(); // wyświetlenie emotikony
  delay(2000);
  display.clearDisplay();
}

Brawo! Teraz potrafisz wyświetlać emotikony!