Skrypt dla powłoki Bash w Linuxie. Aplikacja wykonuje zadane polecenie (tu: usermod) dla wszystkich użytkowników Linuxa.

Nazwy pobierane są z katalogu home.

1
2
3
4
5
6
7
8
#!/bin/bash
for file in /home/*;
do
 IFS='/ ' read -a array <<< ${file}
 echo "${array[1]}"
#Tu wpisujemy polecenie dla wszystkich użytkowników:
 usermod -gati  "${array[1]}"
done

przed wykonaniem poleceń bash nadajemy im atrybut +x np. chmod +x program. Wywołujemy podając bieżący katalog: ./program