Program dodaje rekord który sami definiujemy do danej tabeli za pomoca komendy INSERT INTO (tabela) VALUES (dane w odpowiedniej kolejnosci) polaczony z formularzem w jezyku PHP

Autor: Patryk Puslecki

Wygląd formularza:

insert.php

plik połączenia z bazą danych [polacz.php]:

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
$serwer="localhost";
$uzytkownik="";
$haslo="";
$baza="samochody";
$link=mysql_connect($serwer,$uzytkownik,$haslo);
$db=mysql_select_db($baza,$link);
?>

formularz (insert.php):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<html>

<head>

<link rel="stylesheet"href="styl1.css" type="text/css">
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css'>
</head>

<body background="tlo2.jpg">
<FORM ACTION="wstaw.php" METHOD="GET">
<Table border="3">

<tr>
<td class="nag">numer_nadwozia :<INPUT NAME="numer_nadwozia" MAXLENGTH="10"><br></td></tr>
<tr><td class="nag">marka :<INPUT NAME="marka" MAXLENGTH="10"></td></tr>
<tr><td class="nag">model:<INPUT NAME="model"></td></tr>
<tr><td class="nag">rocznik:<INPUT NAME="rocznik"></td></tr>
<tr><td class="nag">kolor: <INPUT NAME="kolor"></td></tr>
<tr><td class="nag">cena: <INPUT NAME="cena"></td></tr>
<tr><td class="nag">wyposazenie: <INPUT NAME="wyposazenie"></td></tr>
</table><center>
<table>
<tr><td class="nag"><INPUT TYPE="SUBMIT" class="przycisk2" VALUE="WSTAW"></td></tr></center>
</table>
</html>

Plik odpowiadajacy za wstawianie: (wstaw.php)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?php
include "polacz.php";
$marka=$_GET['marka'];
$model=$_GET['model'];
$numer_nadwozia=$_GET['numer_nadwozia'];
$rocznik=$_GET['rocznik'];
$cena=$_GET['cena'];
$kolor=$_GET['kolor'];
$wyposazenie=$_GET['wyposazenie'];
mysql_query("INSERT INTO samochody VALUES ('$numer_nadwozia','$model','$marka','$rocznik','$cena','$kolor','$wyposazenie')");
mysql_close($link);
header("location: http://127.0.0.1/Patryk/phpwstawianie/insert.php ");
?>

Styl css:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
body,html {
height: 100%;
background-size: cover;
}

TABLE {margin:0 auto;border: 10px solid #000000;box-shadow: 4px 10px 15px #00FF7F;}
table tr:nth-child(even){
text-align:center;border:6px solid #542131;font-family:helvetica;font-size:20px; background: #FFFFFF; color: #FF5400; width: 30%; height:70px;
}
table tr:nth-child(odd){
text-align:center;font-family:monospace;border:9px solid #00FF7F;font-size:20px; background #000000;color:#F0032F; width: 30%; height:50px;
}

TR.sonda {text-align:center;font-family:fantasy;font-size:20px; background: #0066CC; color: #000000; width: 30%; height:50px;}
TH.nag{color:#0066CC;background:#000000;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:25px;font-family:monospace;text-decoration:none;text-align:center;}
TD.sonda {text-align:center;font-family:fantasy;font-size:20px; background: #0066CC; color: #000000; width: 30%; height:50px;}
TD.sonda1{text-align:center;font-family:monospace;font-size:20px; background:#0066CC;color:#000000; width: 30%; height:50px;}
TD.nag{color:#0066CC;background:#000000;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:25px;font-family:monospace;text-decoration:none;text-align:center;}
input[type="submit"] {color:#00666cc; background:#FFFFCC; font-family:helvetica}
input[type="submit" value="klikej mie"] {color:#00666cc; background:#FFFFCC; font-family:helvetica}
.styled-button-1 {
-webkit-box-shadow:rgba(0,0,0,0.2) 0 1px 0 0;
-moz-box-shadow:rgba(0,0,0,0.2) 0 1px 0 0;
box-shadow:rgba(0,0,0,0.2) 0 1px 0 0;
color:#333;
background-color:#FA2;
border-radius:5px;
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
border:none;
font-family:'Helvetica Neue',Arial,sans-serif;
font-size:16px;
font-weight:700;
height:32px;
padding:4px 16px;
text-shadow:#FE6 0 1px 0
}

.przycisk2 {
-moz-box-shadow: 0px 10px 14px -7px #276873;
-webkit-box-shadow: 0px 10px 14px -7px #276873;
box-shadow: 0px 10px 14px -7px #276873;
background:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #420505), color-stop(1, #37e0fa));
background:-moz-linear-gradient(top, #420505 5%, #37e0fa 100%);
background:-webkit-linear-gradient(top, #420505 5%, #37e0fa 100%);
background:-o-linear-gradient(top, #420505 5%, #37e0fa 100%);
background:-ms-linear-gradient(top, #420505 5%, #37e0fa 100%);
background:linear-gradient(to bottom, #420505 5%, #37e0fa 100%);
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#420505', endColorstr='#37e0fa',GradientType=0);
background-color:#420505;
-moz-border-radius:29px;
-webkit-border-radius:29px;
border-radius:29px;
border:4px solid #29668f;
display:inline-block;
cursor:pointer;
color:#000000;
font-family:Courier New;
font-size:15px;
font-weight:bold;
padding:13px 13px;
text-decoration:none;
text-shadow:0px 1px 0px #3d768a;
}
.przycisk2:hover {
background:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #37e0fa), color-stop(1, #420505));
background:-moz-linear-gradient(top, #37e0fa 5%, #420505 100%);
background:-webkit-linear-gradient(top, #37e0fa 5%, #420505 100%);
background:-o-linear-gradient(top, #37e0fa 5%, #420505 100%);
background:-ms-linear-gradient(top, #37e0fa 5%, #420505 100%);
background:linear-gradient(to bottom, #37e0fa 5%, #420505 100%);
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#37e0fa', endColorstr='#420505',GradientType=0);
background-color:#37e0fa;
}
.przycisk2:active {
position:relative;
top:1px;
}

Eksport z bazy danych (samochody.sql gotowy do importu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Baza danych: `samochody`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `klient`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `klient` (
`pesel` VARCHAR(12) NOT NULL,
`imie` VARCHAR(12) NOT NULL,
`nazwisko` VARCHAR(12) NOT NULL,
`adres` VARCHAR(12) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `klient`
--

INSERT INTO `klient` (`pesel`, `imie`, `nazwisko`, `adres`) VALUES
('23423423', 'Samuel', 'Slak', 'Ostrzeszow'),
('34124', 'Krzysztof', 'Krawczyk', 'Niebiosa'),
('44634663', 'Aleksander', 'Kowalski', 'Olszyna'),
('56346346', 'Dawid', 'Kowalski', 'Kepno'),
('83456345', 'Gracjan', 'Kowalski', 'Ostrzeszow'),
('96403593', 'Fabisz', 'Gracjan', 'Zebusow 3');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `kupil`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kupil` (
`pesel` VARCHAR(12) NOT NULL,
`nr_nadwozia` VARCHAR(12) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `kupil`
--

INSERT INTO `kupil` (`pesel`, `nr_nadwozia`) VALUES
('23423423', '194329'),
('34634663', '4457457'),
('44634663', '194329'),
('44634663', '5457477'),
('56346346', '3645645'),
('83456345', '1213765'),
('83456345', '4124125');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `marki`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `marki` (
`marka` VARCHAR(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `marki`
--

INSERT INTO `marki` (`marka`) VALUES
('jaguar'),
('bmw'),
('audi'),
('porsche'),
('fiat'),
('ford'),
('peugeot'),
('ferrari'),
('mercedes');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `samochody`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `samochody` (
`numer_nadwozia` VARCHAR(12) NOT NULL,
`model` VARCHAR(12) NOT NULL,
`marka` VARCHAR(12) NOT NULL,
`rocznik` INT(11) NOT NULL,
`cena` INT(11) NOT NULL,
`kolor` VARCHAR(12) NOT NULL,
`wyposazenie` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `samochody`
--

INSERT INTO `samochody` (`numer_nadwozia`, `model`, `marka`, `rocznik`, `cena`, `kolor`, `wyposazenie`) VALUES
('1213765', 'zx7', 'mazda', 2010, 40000, 'czerwony', 'ABS, TURBOTURBINA'),
('12443214', 'e76', 'bmw', 2004, 432435, 'rozowy', 'supertak'),
('194329', 'a6', 'audi', 2010, 54303, 'niebieski', 'turbosprezarka'),
('1943431', 'a6', 'audi', 2011, 54321, 'niebieski', 'turbosprezarka'),
('3645645', 'astra', 'opel', 2011, 25000, 'czarny', 'ABS,TURBOTURBINA'),
('4124125', 'passat', 'volkswagen', 2013, 19000, 'czarny', 'turboturbina'),
('4457457', 'punto', 'fiat', 2013, 9000, 'zielony', 'abs'),
('5457477', '911', 'porsche', 2014, 99000, 'czerwony', 'turboturbina abs'),
('654326', 'szatan', 'opel', 1996, 43900, 'zielonkawy', 'kornel'),
('666666', 'szatan', 'jaguar', 6666, 66666, 'czarny', 'rafal');

--
-- Indeksy dla zrzutów tabel
--

--
-- Indexes for table `klient`
--
ALTER TABLE `klient`
ADD PRIMARY KEY (`pesel`);

--
-- Indexes for table `kupil`
--
ALTER TABLE `kupil`
ADD PRIMARY KEY (`pesel`,`nr_nadwozia`);

--
-- Indexes for table `samochody`
--
ALTER TABLE `samochody`
ADD PRIMARY KEY (`numer_nadwozia`);

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
PHP