Jak podłączyć edytor Visual Studio Code do Raspberry Pi tak, żeby edytować pliki zdalnie, ale uruchamiać na RPi?

1. Instalujemy Studio Code
2. Klikamy po lewej u dołu ikonę dodatków (cztery kwadraty) i instalujemy: Remote VScode. Przyda się też C/C++
3. Trzeba zmienić ustawienie remote.onstartup = true – w ustawieniach pluginu, lub wpisując w wyszukiwarkę (F1 / Ctrl+P). Można potem zrestartować VSCode
4. “remote.port”: 52698 powinno być ustawione domyślnie
5. Instalujemy rmate:
https://github.com/aurora/rmate
6. VSCode – w edytorze uruchamiamy tunel:

1
 ssh -R 52698:127.0.0.1:52698 pi@ADRES_IP_MALINY

trzeba wpisać adres IP, potem hasło.
7. Edytujemy z poziomu konsoli na RPi (odpalonej w VSCode) plik poleceniem rmate plik – otworzy się w edytorze powyżej.

Uruchamianie logowania kluczem

1. Uruchamiamy VS Code jako administrator
2. Ctrl + ~
3.

1
2
3
Get-Service -Name ssh-agent | Set-Service -StartupType Manual
Start-Service ssh-agent
 ssh-add c:\klucz.ppk

(ustawiamy ścieżkę do klucza). Problemy mogą wystąpić z upranieniami do pliku (zbyt otwarte)