Aby stworzyć widget w aplikacji opartej na cordovie musimy część aplikacji napisać w Javie. Po pierwsze, musimy skonfigurować plik AndroidManifest.xml. Znaleźć go można w katalogu: platforms/android/app/src/main/AndroidManifest.xml. Powinien on wyglądać mniej więcej tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<manifest android:hardwareAccelerated="true" android:versionCode="10000" android:versionName="1.0.0" package="com.fxteam.widget" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <supports-screens android:anyDensity="true" android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:resizeable="true" android:smallScreens="true" android:xlargeScreens="true" />
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <application android:hardwareAccelerated="true" android:icon="@mipmap/ic_launcher" android:label="@string/app_name" android:supportsRtl="true">
        <activity android:configChanges="orientation|keyboardHidden|keyboard|screenSize|locale|smallestScreenSize|screenLayout|uiMode" android:label="@string/activity_name" android:launchMode="singleTop" android:name="MainActivity" android:theme="@android:style/Theme.DeviceDefault.NoActionBar" android:windowSoftInputMode="adjustResize">
            <intent-filter android:label="@string/launcher_name">
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <!-- WIDGET -->
        <receiver android:name=".SimpleAppWidget">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE" />
            </intent-filter>
            <meta-data android:name="android.appwidget.provider" android:resource="@xml/simple_app_widget_info" />
        </receiver>
        <!-- WIDGET ^ -->
    </application>
</manifest>

tag receiver odpowiada za widget.
Następnie tworzymy plik o nazwie np SimpleAppWidget.java w katalogu platforms/android/app/src/main/java/com/fxteam/widget/ obok pliku MainActivity.java .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
package com.fxteam.widget;

import android.app.PendingIntent;
import android.appwidget.AppWidgetManager;
import android.appwidget.AppWidgetProvider;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.widget.RemoteViews;

import android.util.Log;

/**
 * Implementation of App Widget functionality.
 */

public class SimpleAppWidget extends AppWidgetProvider {

    @Override
    public void onUpdate(Context context, AppWidgetManager appWidgetManager, int[] appWidgetIds) {
        // There may be multiple widgets active, so update all of them
        for (int appWidgetId : appWidgetIds) {
            updateAppWidget(context, appWidgetManager, appWidgetId);
        }
    }

    private void updateAppWidget(Context context, AppWidgetManager appWidgetManager,
                                 int appWidgetId)
    {
        // Construct the RemoteViews object
        RemoteViews views = new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.simple_app_widget);
        // Construct an Intent object includes web adresss.
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://fx-team.fulara.com"));
        // In widget we are not allowing to use intents as usually. We have to use PendingIntent instead of 'startActivity'
        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(context, 0, intent, 0);
        // Here the basic operations the remote view can do.
        views.setOnClickPendingIntent(R.id.tvWidget, pendingIntent);
        // Instruct the widget manager to update the widget
        appWidgetManager.updateAppWidget(appWidgetId, views);
    }

}

W katalogu platforms/android/app/src/main/res/layout tworzymy plik simple_app_widget.xml (jeżeli nie ma katalogu layout należy go utworzyć)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:id="@+id/tvWidget"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:background="#ff6200"
        android:gravity="center"
        android:textColor="#ffffff"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold|italic"/>

Następnie w katalogu res/xml tworzymy plik simple_app_widget_info.xml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<appwidget-provider
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:initialKeyguardLayout="@layout/simple_app_widget"
    android:initialLayout="@layout/simple_app_widget"
    android:minHeight="60dp"
    android:minWidth="60dp"
    android:previewImage="@android:drawable/ic_menu_add"
    android:resizeMode="horizontal|vertical"
    android:updatePeriodMillis="0"
    android:widgetCategory="home_screen">
</appwidget-provider>

W tym momencie po skompilowaniu aplikacji powinna wyświetlać się opcja utworzenia widgetu na ekranie głównym telefonu.

Tagged in:

, , ,