Moduł USB FTDI służy nie tylko do programowania mikrokotrolerów. Jako konwerter UART może służyć do testowania modułów UART z terminala np. za pomocą PuTTy. Możemy np. połączyć się z siecią WiFi za pomocą poleceń AT z konsoli Windows – bez żadnych sterowników karty sieciowej.


Wszystkie opisane poniżej czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność!

Tym razem użyjemy
FTDI + modułu WiFi Esp8266 – połączonych bezpośrednio.

Hardware

UWAGA! Moduł WiFi działa na 3,3V – podłączenie do 5v może szybko zakończyć zabawę spaleniem modułu. Dlatego PRZESTAWIAMY ZWORKĘ FTDI na 3,3V.

FTDI -> ESP8266
RX -> TX
TX -> RX
GND -> GND
VCC -> VCC
EN -> VCC (pin powinien być w stanie wysokim)

Dodatkowo jeśli będzie potrzeba:
GND -> RST – zwarcie krótkie tych przewodów powoduje reset układu Esp np. jeśli się zawiesi.

Terminal i polecenia AT

Podłączamy teraz FTDI do USB w komputerze.
Uruchamiamy PuTTy: SERIAL – tu wpisujemy COMx (gdzie za x podstawiamy nasze połączenie dla USB – sprawdzamy w menadżerze urządzeń Win: u mnie COM7) i teraz UWAGA szybkość połączenia: 115200 , dla starych modułów było to 9600 (straciłem godzinę czasu szukając problemu z połączeniem dla złej prędkości).
Wpisujemy wielkimi literami polecenie AT (Ctrl+M)(Ctrl+J)
Ten kontroler wymaga na końcu linii kombinację znaków \n\r (nowa linia + powrót karetki na początek) stąd zamiast ENTER używamy tej kombinacji.
Teraz możemy za pomocą AT połączyć się z siecią WiFi wpisując odpowiednie polecenia, więcej o nich znajdziecie w TYM poradniku.

W ten sposób łącząc na krzyż RX-TX można podłączyć i przetestować inne moduły komunikujące się za pomocą znaków ASCII, kodów AT itp.