Program operuje na kwadratowej tablicy grając w kółko i krzyżyk.

Program nie sprawdza, czy ktoś zwyciężył w grze. Można podać dowolny rozmiar kwadratowej planszy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <table border="1">
        <form>
                <script>
                        var rozmiar = parseInt( prompt ("Podaj rozmiar planszy (domyślnie: 3)"));
                        var i,j; //zmienne pomocnicze do tablic wszędzie
                        var  szerokosc=rozmiar;
                        var  wysokosc=rozmiar;
                        var tabelkaHTML="";
               
                        for (i=0; i<wysokosc; i++)
                        {
                          tabelkaHTML += '<tr>';
                          for (j=0; j<szerokosc; j++)
                          {
                             tabelkaHTML += '<td><input type="button" value="X" id="' +i+j+ '" onclick="klik(' +i+ ',' +j+ ')"></td>'+'\n';
                          }
                          tabelkaHTML += '</tr>';
                        }
                        document.write(tabelkaHTML);           
                </script>
        </form>
  </table>
  <div id="cel"></div>

  <script>

 //zmienne globalne:

var krok=0;
var  t = new Array(szerokosc);

 
function inicjuj()
{
 //zerowanie tablicy
        for (i=0; i<szerokosc; i++)
        {
                t[i] = new Array(wysokosc);
                for (j=0; j<wysokosc; j++)
                        {
                              t[i][j] = 0;
                              document.getElementById("" + i + j).disabled = false;
                         }
        }
}
   
function wypisz()
{
     var HTML = "<table border=1 >";
     for (i=0; i<wysokosc; i++)
     {
                HTML += "<tr>";
                for (j=0; j<szerokosc; j++)
                {
                        HTML += "<td width=30>" +t[i][j]+ "</td>";
                }
                HTML += "</tr>";
     }
                               
     HTML += "</table>";
     document.getElementById("cel").innerHTML = HTML;
}
       
function losuj()
{
          var x,y;
          do
          {
                x=Math.floor(Math.random()*szerokosc);
                y=Math.floor(Math.random()*wysokosc);
          } while (t[x][y]!=0);
          t[x][y]=2;
          document.getElementById("" + x + y).disabled = true;
          krok++;
        }

function klik( a, b )
{
         krok++;
         t[a][b] = 1;
         document.getElementById("" + a + b).disabled = true;
         if (krok < szerokosc*wysokosc) losuj();
           else
           {
               alert ("Game Over!");
               inicjuj();
               krok=0;
           }
         wypisz();
}

/////////////
inicjuj();
wypisz();

                </script>              
        </body>
</html>