Tablice to zmienne służące do przechowywania większej ilości danych czyt. innych zmiennych. Używanie ich jest o tyle wygodniejsze, że nie musimy definiować X zmiennych a dodatkowo otrzymujemy parę użytecznych funkcji do zarządzania naszymi danymi.

Poniższy skrypt tworzy tablicę ze zmiennymi liczbowymi podanymi przez nas w formularzu, zapisując je w kolejności odwrotnej do podanej.
Następnie wyświetla wpisane przez nas liczby w tabeli html.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<html>
        <head>
        </head>
        <body>
                <form>
                        <p><input type="text" id="0" name="0"></p>
                        <p><input type="text" id="1" name="1"></p>
                        <p><input type="text" id="2" name="2"></p>
                        <p><input type="text" id="3" name="3"></p>
                        <p><input type="text" id="4" name="4"></p>
                        <p><input type="button" value="Stwórz tablice!" onclick="akcja()"></p>
                </form>
                <div id="cel"></div>
                <script>
                        function wypisz(t){
                                var HTML;
                                HTML = "<table border=1><tr>";
                                var i;
                                for (i=0; i<t.length; i++){
                                        HTML += "<td>" + t[i] + "</td>";
                                }
                               
                                HTML += "</tr></table>";
                                document.getElementById("cel").innerHTML += HTML;
                        }
                       
                        function wprowadz(){
                                var t=new Array();
                                var i;
                                for (i=0; i<5; i++){
                                        t[4-i]=parseInt(document.getElementById(""+i).value);
                                }
                                return t;
                        }
                       
                        function akcja(){
                                var t1 = wprowadz();
                                wypisz(t1);
                        }
                </script>
        </body>
</html>