Program demonstruje klasę o nazwie „garaż” z tablicą t[], której elementy są obiektami klasy „samochód”. Mamy operacje wprowadzania i wypisywania serii obiektów w pętli. Korzystamy z innego przykładu pt. Przykładowe użycie klasy.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
//Autor: Cygan
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;


//////////////// Klasa obslugi pojedynczego samochodu //////////////////////
class samochod
{
     //zmienne klasy samochod:
      char nr_rej[100],marka[100],kolor[100],model[100];
      int rocznik;
     
      public:
     //metody - funkcje klasy samochod:
      void wypisz()
      {
              cout<<"\n Nr rej: "<<nr_rej
                      <<"\n Marka: "<<marka
                      <<"\n Kolor: "<<kolor
                      <<"\n Model: "<<model
                      <<"\n Rocznik: "<<rocznik
                      <<endl<<endl<<endl;
             
           }
           
              void wprowadz()
           {
           cout<<"Podaj Nr rej: ";
           cin>>nr_rej;
           cout<<"Podaj Marke: ";
           cin>>marka;
           cout<<"Podaj Kolor: ";
           cin>>kolor;
           cout<<"Podaj Model: ";
           cin>>model;
           cout<<"Podaj Rocznik: ";
           cin>>rocznik;
           }
};


//////////////// Klasa obslugi garazu jako tablicy aut //////////////////
class garaz
{
      /// zmienne klasy:
      samochod t[20]; //główna tablica zawierająca dane wszystkich aut
      int ilosc;

      public:
      //metody - funkcje klasy garaz:

      void wprowadz_wszystkie()
      {
         //sprawdzenie poprawnosci liczby z zakresu 1-20
         cout<<"Podaj ilosc: ";
         do
              cin>>ilosc;
         while (ilosc<1 || ilosc>20);
                     
         for (int i=0; i<ilosc; i++)
         {
             cout << "Podaj dane auta nr " << i+1 << "\n";        
             t[i].wprowadz();
         }
       }


      void wypisz_wszystkie()
      {
             for (int i=0; i<ilosc; i++)
                    t[i].wypisz();
      }        
};

// Glowny program:

int main()
{
    garaz g;
    g.wprowadz_wszystkie();
    g.wypisz_wszystkie();
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
C