Sortowanie bąbelkowe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
   
   <input id="wielkosc"></input>
   <input type="button" onclick="inputyty()" value="dodaj wielkosc tablicy"></input>

   <div id="inputy"></div>
   <div id="wynik"></div>


</body>
<script>
 function inputyty() // dynamiczne tworzenie inputow
 {
   document.getElementById("wielkosc").disabled=true;
   var wielkosc= document.getElementById("wielkosc").value;
   for(var i=0;i<wielkosc;i++)
    {
      document.getElementById("inputy").innerHTML+="<br>";
    }
   document.getElementById("inputy").innerHTML+="";
 }

function sortuj() // glowna funkcja sortujaca
{
  var wielkosc= document.getElementById("wielkosc").value;
  for(var i=0;i<wielkosc;i++)
  {
    document.getElementById("input_nr"+i).disabled=true; //ywylaczenie inputow
  }
  var zmienna;
  var bufor;
  var posortowana=false;
  var tablica=new Array(wielkosc); //tworzenie tablicy
  for(var i=0;i<wielkosc;i++)
  {
    tablica[i]=document.getElementById("input_nr"+i).value;// wczytanie liczb do tablicy
  }
  do // glowna petla sortujaca
  {
    posortowana=true;
    for(var i=0;i<wielkosc-1;i++) // jeden przebieg babelkowy
    {
      if(tablica[i]<tablica[i+1])
      {
        bufor=tablica[i+1];
        tablica[i+1]=tablica[i];
        tablica[i]=bufor;
        posortowana=false;
      }
    }
  }while(!posortowana);
  for(var i=0;i<wielkosc;i++) // wypisanie wynikow
  {
  document.getElementById("wynik").innerHTML+=tablica[i]+", ";
  }
}
</script>
</html>