W poprzednim programie narysowaliśmy słońce nad morzem za pomocą grafiki Canvas. Teraz wprowadzimy je w ruch.

Będzie to bardziej przypominać piłkę niż morze.

Niestety przy animacji nie działają dobrze stare metody znane z Appletów – tj. m. in. tworzenie wątków z zatrzymaniem ThreadSleep(). Zamiast tego tworzymy Handler i odroczone kolejne wywołania funkcji (podobnie jak w JavaScript).

Ale od początku.

 1. Robimy Activity
 2. Teraz wewnątrz niej tworzymy klasę typu Canvas (robiliśmy to w programie „Rysowanie 2d Android”)
 3. Wewnątrz tej klasy w metodzie move() tworzymy kolejną wewnętrzną klasę wątka z jedną metodą run()
 4. Trochę to zagmatwane, ale obrazowo

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  class MainActivity extends ActionBarActivity {
  ....
     public class Obraz2d extends View  {
          Handler m_handler;
          Runnable m_handlerTask;
          .......
           //konstruktor:
           public Obraz2d(Context context) {
               ...

                  m_handler = new Handler();  
                  move(); //nasza funkcja wprawiamy w ruch
          }

           public void move()
          {

              m_handlerTask = new Runnable()
              {
                  @Override
                  public void run() {
                      ....
                       //tu zmienne związane z ruchem i na końcu dodajemy 2 linijki:
                      invalidate();
                      m_handler.postDelayed(m_handlerTask, 30); //tu delay 30 ms
                  }

              }; //koniec klasy w klasie w klasie :P
                    m_handlerTask.run();
         } //koniec metody move()

     ... //tu normalnie rysowanie onDraw
  };

  Kod skaczącej piłki (słońce) nad morzem:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  package com.fulara.fingerboardmaster;

  import android.content.Context;
  import android.content.Intent;
  import android.graphics.Bitmap;
  import android.graphics.Canvas;
  import android.graphics.Color;
  import android.graphics.Paint;
  import android.graphics.drawable.BitmapDrawable;
  import android.os.Handler;
  import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.Menu;
  import android.view.MenuItem;
  import android.view.View;
  import android.widget.LinearLayout;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;


  public class Grafika2d extends ActionBarActivity {
      program game;
      Obraz2d grafika;
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          grafika = new Obraz2d(this);
          setContentView(grafika);
      }      public class Obraz2d extends View  {
          Handler m_handler;
          Runnable m_handlerTask;
          int pozx, pozy, krok, srednica;

          public Obraz2d(Context context) {
           super(context);
           srednica=120;
           pozx=srednica+10;
           pozy=0;
           krok=10;
           m_handler = new Handler();
           move();
          }


          public void move()
          {

              m_handlerTask = new Runnable()
              {
                  @Override
                  public void run() {
                      //theta = theta + Math.toRadians(2);

                      int maxx = getWidth();
                      if (pozx>=maxx - srednica || pozx<=srednica) {
                          krok *= -1;
                          m_handler.removeCallbacks(m_handlerTask);
                      }
                      pozx= pozx+krok;
                      invalidate();
                      m_handler.postDelayed(m_handlerTask, 30);

                  }
              };
              m_handlerTask.run();

          }          @Override
          protected void onDraw(Canvas canvas) {
              super.onDraw(canvas);
              int x = getWidth();
              int y = getHeight();
              int radius;
              radius = srednica;
              Paint paint = new Paint();
              paint.setStyle(Paint.Style.FILL);
              paint.setColor(Color.BLACK);
              canvas.drawPaint(paint);
              paint.setColor(Color.parseColor("#FFFF00"));
              canvas.drawCircle(pozx, y / 2, radius, paint);
              paint.setColor(Color.rgb(0,255,255));
              canvas.drawText("Słońce nad morzem! :)",x/2 - 50,10, paint);
              paint.setColor(Color.BLUE);
              canvas.drawRect(0,y-20,x,y,paint);
          }
      }      @Override
      public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
          // Handle action bar item clicks here. The action bar will
          // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
          // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
          int id = item.getItemId();

          //noinspection SimplifiableIfStatement
          if (id == R.id.action_settings) {
              return true;
          }

          return super.onOptionsItemSelected(item);
      }
  }