Szkielet aplikacji java dla strony www

Hello.java

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
import java.awt.Graphics;
import java.applet.Applet;

public class Hello extends Applet   // nazwa Hello   extends- rodzaj (aplet czyli do internetu)
{
        public void init()
        {// przy starcie
        resize (600,200);
        }


        public void paint(Graphics g)
        {// przy odśw ekranu
        g.drawString("Hello world!",60,25);
        }
}

Strona html
index.html

1
2
3
4
5
<html><body bgcolor="black">
<applet code="Hello.class" width="600" height="200">
</applet>
</body>
</html>

kompilacja
a.bat

1
2
"C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_07\bin\javac" Hello.java
pause