Skrypt do arkusza
http://fx-team.fulara.com/e14/e_14_2018_06_05.pdf

Etapy pracy nad arkuszem

 1. Piszemy szkielet strony (html, head, body, język polski utf-8)
 2. Trzeba utworzyć pola formularza
  1
  <input type="checkbox" checked name="zmiennaPHP" id="zmiennaJS">
 3. arkusza formularz ma 3 elementy:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  <form>
     <input type="number" id="liczbaGosci">
     <input type="checkbox" id="poprawiny">
     <input type="button" value="Oblicz koszt">
  </form>
  <script>
  </script>
 4. Dodajemy kod HTML dookoła (umiemy to zgodnie z pkt 1):
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  <html>
   <head>
     <meta charset="utf-8">
    </head>    
   
   <body>

   <form>
     <input type="number" id="liczbaGosci"> <br>
     <input type="checkbox" id="poprawiny"> <br>
     <input type="button" value="Oblicz koszt"> <br>
   </form>
   <script>
   </script>
   </body>
  </html>
 5. Kolejny krok to wczytanie zmiennych z formularza
  • WCZYTANIE LICZBY (ważne!)
   1
   var liczbaGosci = parseInt(document.getElementById("liczbaGosci").value);

   – parseInt( argument ) – zamiana 'argument’ na liczbę
   – document.getElementById( „nazwaDiv”) – pobranie z formularza pola o id „liczbaGosci”
   – .value – interesuje nas treść z formularza a nie jego cechy np. CSS

  • wczytanie checkboxa
   1
   var poprawiny = document.getElementById("poprawiny").checked;

   checked- czy checkbox jest zaznaczony?

 6. podpinamy funkcję pod przycisk
 7. funkcja = podprogram
  przy buttonie (trzeci input) piszecie:

  1
  onclick="klik()"

  – podpinamy przycisk do funkcji w ten sposób.

  1
  <input type="button" value="Oblicz koszt" onclick="klik()">

  a teraz script

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  <script>
      function klik()
      {
          var liczbaGosci = parseInt(document.getElementById("liczbaGosci").value);
          var poprawiny = document.getElementById("poprawiny").checked;
      }
  </script>
 8. wypisanie wyników
  – robimy div na wyniki

  1
  <div id="wyniki"> </div>

  – w javascript:

  1
  document.getElementById("wyniki").innerHTML = liczbaGosci;  //może być zamiast zmiennej komunikat np. 'Liczba gosci ' + liczbaGosci
 9. Kolejny krok to podpinamy punkt d) do funkcji klik()
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  <html>
   <head>
     <meta charset="utf-8">
    </head>    
    <body>

  <form>
     <input type="number" id="liczbaGosci"> <br>
     <input type="checkbox" id="poprawiny"> <br>
     <input type="button" value="Oblicz koszt" onclick="klik()"> <br>
  </form>
  <div id="wynik"></div>
  <script>
      function klik()
      {
          var liczbaGosci = parseInt(document.getElementById("liczbaGosci").value);
          var poprawiny = document.getElementById("poprawiny").checked;
          document.getElementById("wynik").innerHTML = liczbaGosci + ' ' + poprawiny;
      }
  </script>
  </body>
 10. Sam skrypt wygląda następująco
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  <html>
   <head>
     <meta charset="utf-8">
    </head>    
   
  <body>

  <form>
     <input type="number" id="liczbaGosci"> <br>
     <input type="checkbox" id="poprawiny"> <br>
     <input type="button" value="Oblicz koszt" onclick="klik()"> <br>
  </form>
  <div id="wynik"></div>
  <script>
      //funkcja klik() wywołuje się zawsze po wciśnięciu przycisku Oblicz koszt!
      function klik()
      {
          var liczbaGosci = parseInt(document.getElementById("liczbaGosci").value); //pobierz z formularza i zamień na liczbę INT
          var poprawiny = document.getElementById("poprawiny").checked; //stan checkboxa
          document.getElementById("wynik").innerHTML = 'Liczba gości:' + liczbaGosci + ' poprawiny:' + poprawiny; //tego nie ma w zadaniu - DEBUG
          var kosztWesela = 100 * liczbaGosci; //obliczamy koszt wesela bez poprawin
          if (poprawiny) //jeśli checkbox zaznaczony
              kosztWesela *= 1.30; //przemnóż razy 1,3  czyli dodaj 30%
          document.getElementById("wynik").innerHTML = '<br> Koszt wesela: ' + kosztWesela; //wynik wypisz w warstwie wynik
      }
  </script>
  </body>