Przygotowanie

Potrzebujemy wyposażyć Visual Studio w pakiet roboczy o nazwie „Opracowywanie zawartości dla platformy uniwersalnej systemu Windows”

Następnie musimy włączyć tryb dewelopera w systemie, aby mieć możliwość skompilowania aplikacji. (Ustawienia -> Aktualizacja i zabezpieczenia -> Dla deweloperów -> Tryb dewelopera)

Tworzenie aplikacji

Tworzymy projekt pustej aplikacji UWP.

Wygląd aplikacji tworzymy w pliku MainPage.xaml (Drag&Drop lub pisząc kod ręcznie) natomiast w pliku MainPage.xaml.cpp będziemy pisać kod backendowy.

Po przejściu do edytora XAML

Możemy śmiało wrzucić poniższy kod w tag <Grid>.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<StackPanel x:Name="contentPanel" Margin="20,30,0,0">
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" FontSize="36" Text="Kalkulator VAT" />
<StackPanel x:Name="inputPanel" Height="31" Margin="0,20,0,20" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Text="Kwota" />
<TextBox x:Name="nameInput" Width="372" />

</StackPanel>
<StackPanel x:Name="inputPanel2" Height="31" Margin="0,20,0,20" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Text="%VAT" />
<TextBox x:Name="nameInput2" Width="374" VerticalAlignment="Stretch" />
</StackPanel>
<Button x:Name="inputButton2" Width="87" HorizontalAlignment="Center" Click="Button_Click" Content="Licz!" />
<TextBlock x:Name="output" Height="40" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" />
</StackPanel>

Gdy dwukrotnie klikniemy w przycisk „Licz!” powinno nas przenieść do wcześniej wspomnianego pliku MainPage.xaml.cpp gdzie w funkcji Button_Click wrzucimy poniższy kod

1
2
3
4
5
6
7
8
Platform::String^ kwota = nameInput->Text;
Platform::String^ vat = nameInput2->Text;
std::wstring wsstr(kwota->Data());
float k = std::stoi(wsstr);
std::wstring wsstr2(vat->Data());
float v = std::stoi(wsstr2);
float wynik = k * v / 100;
output->Text = v + "% z " + k + " = " + wynik;

Jeżeli zrobiliśmy wszystko tak jak wyżej, powinniśmy móc bez problemu skompilować aplikację.

Przydatny link: https://docs.microsoft.com/pl-pl/windows/uwp/get-started/create-a-basic-windows-10-app-in-cpp

 

C