Program oblicza ilość cyfr podanej liczby naturalnej wg. schematu blokowego z wykładu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
 int x,C=1,G=10;
 printf ("Podaj liczbe: ");
 scanf ("%d", &x);
 while (x>=G)
 {
       C++;
       G*=10;
       }
 printf ("%d \n", C);  
 system("PAUSE");      
 return 0;
}
C