Program pobiera od użytkownika wartości konkretnych współczynników, które występują we wzorze ogólnym funkcji kwadratowej, i na ich podstawie wyznacza jedno miejsce zerowe, jeśli delta wynosi 0, dwa miejsca zerowe, jeśli delta jest większa od 0, i brak rozwiązań, gdy mniejsza od 0. Ponadto gdy współczynnik a wynosi 0, program nie wykonuje żadnego działania oprócz komunikatu.

Plik główny MainActivity.java:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
package com.example.admin.app;

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import android.view.View;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);

return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
// Handle action bar item clicks here. The action bar will
// automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
// as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
int id = item.getItemId();

//noinspection SimplifiableIfStatement
if (id == R.id.action_settings) {
return true;
}

return super.onOptionsItemSelected(item);
}

public void clicFunc(View view)throws NumberFormatException{

EditText dana = (EditText) findViewById(R.id.pole);
EditText dana2 = (EditText) findViewById(R.id.pole2);
EditText dana3 = (EditText) findViewById(R.id.pole3);

try {

int liczba = Integer.parseInt(dana.getText().toString());
int liczba2 = Integer.parseInt(dana2.getText().toString());
int liczba3 = Integer.parseInt(dana3.getText().toString());

if (liczba == 0)
{
Toast.makeText(MainActivity.this, "Współczynnik a nie może być równy 0!", Toast.LENGTH_SHORT) .show();
}

else
{

int delta = (liczba2 * liczba2 - 4 * liczba * liczba3);
double p = Math.sqrt(delta);

if (delta == 0)
{
float wynik = -liczba2 / (liczba * 2);
Toast.makeText(MainActivity.this,"Równanie ma jedno rozwiązanie, wynosi" + wynik, Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

else if (delta > 0)
{
double x1 = (-liczba2 - p) / (liczba * 2);
double x2 = (-liczba2 + p) / (liczba * 2);
Toast.makeText(MainActivity.this,"Równanie ma dwa rozwiązania, pierwsze wynosi" + x1 + ", a drugie" + x2, Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

else
{
Toast.makeText(MainActivity.this, "Delta jest ujemna, równanie nie ma rozwiązań!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

}
}
catch (Exception e)
{
Toast.makeText(MainActivity.this, "Nie podałeś danych! Popraw wpis!!!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

}

}