Pola formularzy obowiązujące na egzamin zawodowy.

Na egzamin zawodowy trzeba umieć zrobić formularz metodą POST lub GET oraz znać pola:

  1. zwykły tekst: INPUT
  2. hasło PASSWORD
  3. checkbox: checkbox
  4. radio button: radio
  5. rozwijana lista SELECT: SELECT
  6. zwykły przycisk (javascript: onclick) button
  7. przycisk wysłania formularza (type=”submit”)
  8. duże pole tekstowe: textarea

Przykładowe zadanie: Przygotować formularz do tabeli
Uzytkownik(
id(INT PRIMARY KEY AUTOINCREMENT) – brak pola (A_I)
nazwa (VARCHAR(30)) – pole tekstowe
haslo (VARCHAR(250)) – pole password
zgoda (SET(’T’,’N’)) – pole checkbox
plec (SET(’M’,’K’)) – pole radio
uprawnienia (SET(’ADMIN’, 'NADZOR’, 'UZYTKOWNIK’)) – pole select
komentarz (TEXT) – pole textarea
);

sam formularz umieszczamy w tagu:

1
2
3
4
5
6
<form method="GET" action="insert.php">
    <!-- method: metoda GET/POST (POST ukrywa zmienne),
     action: nazwa programu PHP uruchamianego po wypełnieniu, wstawiającego dane do bazy
     Tu..... <INPUT TYPE="...." NAME="zmiennaPHP" ...  
-->
</form>

Wczytywanie checkboxa w PHP:

1
2
3
4
5
6
7
<?php
   if (isset($_GET["zgoda"]))
       $zgoda="T";
   else
       $zgoda="N";
//.... tu reszta pól...
?>