Przygotowanie oraz tworzenie nowej aplikacji przedstawione w poprzednim wpisie.

Kod do wrzucenia w tag <Grid>.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<StackPanel>
<StackPanel x:Name="kolor">
 <TextBlock Text="Ulubiony kolor:" TextWrapping="Wrap" />
 <ComboBox x:Name="select" Width="160" PlaceholderText="Wybierz kolor">
  <x:String>Niebieski</x:String>
  <x:String>Zielony</x:String>
  <x:String>Czerwony</x:String>
  <x:String>Żółty</x:String>
 </ComboBox>
</StackPanel>
<StackPanel x:Name="plec">
 <RadioButton x:Name="radio1" Content="Kobieta" />
 <RadioButton x:Name="radio2" Content="Mężczyzna" />
</StackPanel>
<CheckBox x:Name="checkbox" Content="Wyrażam zgodę na ..." />
<Button Width="140" Click="Button_Click" Content="Klik" />
<TextBlock x:Name="wynik" Text="" TextWrapping="Wrap" />

</StackPanel>

Funkcja Button_Click:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Platform::String^ kolor = select->SelectedItem->ToString();
Platform::IBox<bool>^ plec1 = radio1->IsChecked;
Platform::IBox<bool>^ plec2 = radio2->IsChecked;
Platform::IBox<bool>^ zgoda = checkbox->IsChecked;
Platform::String^ zgodaa;
Platform::String^ plec;
zgodaa = zgoda->Value ? "tak" : "nie";
plec = plec1->Value ? "kobieta" : "mężczyzna";
wynik->Text = "Kolor: " + kolor + ", płeć: " + plec + ", zgoda: " + zgodaa;
C