Program prosi o podanie imienia, a następnie wita użytkownika z jego użyciem.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
using System;

namespace Witaj
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string imie; //deklaracja zmiennej imie typu łańcuchowego
            Console.WriteLine("Podaj swoje imię i naciśnij ENTER:\n"); //wypisywania w wierszu poleceń łańcuchu znaków oraz przejście do nowej lini(użycie komendy "\n")
            imie = Convert.ToString(Console.ReadLine()); //pobieranie łańcucha znaków wpisanych przez użytkownika i konwersja go, do typu string
            Console.WriteLine("\nWitaj " + imie + "\nTo jest nasz pierwszy program napisany w języku C#!\nNaciśnij dowolny klawisz aby zakończyć."); //wypisanie łańcucha znaków z użyciem zmiennej imie w wierszu poleceń
            Console.ReadKey(true);  //oczekiwanie na naciśnięcie dowolnego klawisza.
            /*
             *Jako argument metody ReadKey została przekazana wartość logiczna true,
             *która oznacza że podczas naciśnięcia dowolnego klawisza nie będzie
             *on wyświetlany w oknie wiersza poleceń.
             *W tym komentarzu wieloliniowym gwiazdi obok każdej lini są opcjonalne,
             *stosuje się je tylko i wyłącznie ze względów estetycznych.
             */

        }
    }
}