Odczytywanie POST w C++ z użyciem biblioteki CGICC wygląda następująco (odczyta wszystkie zmienne z formularza):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<vector>
#include<string>
//biblioteka cgicc
#include <cgicc/Cgicc.h>
#include <cgicc/HTTPHTMLHeader.h>
#include <cgicc/HTMLClasses.h>


using namespace std;
using namespace cgicc;

Cgicc cgi;

int main(int argc, char *argv[])
{
 cout << "Content-type: text/html\n\n"
         "<html>"
          "<head>"
           "<title>Zmienne POST-GET</title>"
           "<body>";

 for(const_form_iterator i = cgi.getElements().begin(); i != cgi.getElements().end(); i++ )
        cout << i->getName() << " = " << i->getValue() << br() << endl;

cout << "</body>"
        "</html>";
        return 0;
}

Tagi HTML można pisać nieco inaczej w CGICC, ale tu zostawiliśmy w najprostszej formie.

1
2
g++ program.c -o program /usr/lib/libcgicc.a
cp program /usr/lib/cgi-bin
C