Program wczytuje zawartość pliku „C:\tekst.txt” i wyświetla go linia po linii.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
//by Niko
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main()
{
   cout<<"Program wyswietli zawartosc pliku "C:\\tekst.txt".\n";
   system("pause");
   cout<<endl;
   string napis;
   fstream plik;  //deklaracja zmiennej pliku tekstowego
   
   plik.open("c:\\tekst.txt", ios::in);  //otwarcie pliku
   
   if(plik.good())  //sprawdzenie czy plik istnieje
            while(!plik.eof())  //petla wykonuje sie az program dojedzie do konca pliku
                  {
                   getline(plik,napis);  //pobranie linii do zmiennej napis
                   cout<<napis;
                   cout<<endl;
                   
                   }
                   plik.close();  //zamkniecie pliku tekstowego

cout<<endl;
system("pause");
return 0;
}
C