Program wpisuje warości do pliku „C:\a.txt” a następnie je wypisuje na ekranie.
program wykorzystuje procedury ofstream i instream.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#include <iostream>
#include <fstream>    // biblioteka obsługi plików
using namespace std;

int main()
{
     string a;
     
    ofstream plik;              //        
    plik.open("c:\\a.txt");     //      
    plik<<"wysokosc: 140px \n"; //wprowadzanie danych do pliku txt    
    plik<<"szerokosc: 200px";   //
    plik.close();               //
   
       
    ifstream plik2;
    plik2.open("c:\\a.txt");  
    if(plik.good())  //sprawdzenie czy plik istnieje
     while(!plik2.eof())        //petla wykonuje sie az program dojedzie do konca pliku
                         {
                         plik2>>a;   // wyswietlanie
                         cout<<a;    //    tekstu
                         cout<<endl; //  na ekranie
                         }
    plik2.close();
   
    cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
}
C