Odbicia ufo od krawędzi.

Kod HTML (codebase wskazuje katalog na serwerze z plikami .class i .jpg)

1
2
<applet codebase="http://fx-team.fulara.com/wp-content/uploads/2012/09/" code="Hello.class" width="600" height="200">
</applet>


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
//import java.awt.Graphics;
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.net.URL;

public class Hello extends Applet implements Runnable   // nazwa Hello   extends- rodzaj (aplet czyli do internetu)
{
     //Zmienne dla całej klasy:
    int x,kierunek_x,kierunek_y,y;
    Image img;
    Thread runner = null;
       
   //METODY - funkcje obsługi klasy
public void init()
        {// przy starcie
                resize (600,200);
                x = y = 10;
                kierunek_x = kierunek_y = 3;

                try{   //probujemy pobrac obrazek z tej samej lokalizacji http, ktora podalismy w HTML jako codebase="..."
                   img=getImage(getCodeBase(),"ufo.jpg");
                }
                catch (Exception e){}
               
                start();
}


public void paint(Graphics g)
{// przy odśw ekranu
                g.drawImage(img,x,y,this);
}
       
public void run ()              //sekcja/funkcja ruchu
{
        while(true)
         {
            try
                {
                   Thread.sleep(50); //zatrzymanie/pauza
                }
             catch (Exception e){}
          repaint();
          x += kierunek_x;
          y += kierunek_y;
          if(x>=550 || x<=0) kierunek_x *= -1;
          if(y>=150 || y<=0) kierunek_y *= -1;
        }
       
 }
       
public void start()
{
    if ( runner == null ) {
        runner = new Thread( this );
        runner.start();
    }
 }
       
       
public void stop()
{
     if ( runner != null && runner.isAlive() )
         runner.stop();
    runner = null;
 }
}