Program pobiera od użytkownika długości boków prostokąta, a następnie na ich podstawie oblicza jego pole oraz obwód. Cały program zawiera się w dwóch plikach, ale równie dobrze skrypt może być zamieszczony w kodzie HTML.

Kod pliku skryptowego .js:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
var a = prompt("Podaj a");
var b = prompt("Podaj b");
var a1 = parseInt(a);
var b1 = parseInt(b);

var wynikpole = a1 * b1;
var wynikobwod = 2 * a1 + 2 * b1;

alert("Pole wynosi " + wynikpole + ", a obwód " + wynikobwod);